Thursday, October 8, 2009

နအဖ ရဲ႕ ႐ိုးလ္မိုဒယ္လ္ နဲ႔ ၂ဝ၁ဝ


ဂါမဏိ

နအဖ ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ထာဝရစစ္အာဏာရွင္ စနစ္ ထူေထာင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနရာမွာ ‘နယ္စည္းမျခား အာဏာရွင္မ်ား' ဆိုတဲ့ ကမၻာ့ လက္ဝဲလက္်ာ အာဏာရွင္ ေပါင္းစု ထံက နည္းယူစရာ အတု ယူစရာေတြကို ေတာက္ေလွ်ာက္ ရွာေဖြခဲ့ ပါတယ္။ တနည္းေျပာရရင္ ျမန္မာျပည္ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ အတြက္ စံျပဳနမူနာ Role model ေတြကို ရွာေဖြတာ၊ အဲဒီ စံျပဳနမူနာ ကိုၾကည့္ၿပီး ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဗ်ဴဟာကို ခ်ဖို႔ လုပ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

အားလံုးသိၾကတဲ့အတိုင္း နဝတ-နအဖ ဟာ အေစာပိုင္းႏွစ္ကာလ မ်ားမွာ စစ္အာဏာရွင္ ဆူဟာတုိရဲ႕ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံကို စံျပဳနမူနာ အျဖစ္ သြားရည္ တျမားျမားနဲ႔ ေမာ့ၾကည့္ ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း အဆင့္ဆင့္ ဥပေဒျပဳဌာန အားလံုးမွာ စစ္သတၱဝါ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဖို႔၊ အေရးပါတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဌာနေတြကို စစ္သတၱဝါေတြ ကိုင္ခြင့္ ရဖို႔ နအဖ အေျခခံ ဥပေဒထဲ ထည့္သြင္း ျပ႒ာန္း ထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၾကံ့ဖြတ္ကို ပါတီဖြဲ႔ၿပီး က်န္တဲ့ ဥပေဒျပဳ ကိုယ္စားလွယ္ ေနရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရာထူး ေနရာေတြ ယူဖို႔လည္း ၾကံစည္ေနပါတယ္။

စစ္အာဏာရွင္ဆူဟာတိုလက္ထက္ အင္ဒိုနီးရွားမွာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း (အမတ္ေနရာ ၅ဝဝ မွာ ၁ဝဝ) ကို စစ္တပ္က ယူထားပါတယ္။ က်န္တဲ့ ေနရာေတြကိုလည္း စစ္တပ္ လက္ကိုင္ဒုတ္ ပါတီ ျဖစ္တဲ့ ဂိုလ္ကာ ပါတီက အမ်ားစု ယူပါတယ္။ ဂိုလ္ကာပါတီကို ဆူဟာတို အာဏာ မသိမ္းခင္ တႏွစ္အလို ကတည္းက ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို တန္ျပန္ဖို႔ အတြက္ စစ္ အရာရွိႀကီးေတြ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံနဲ႔ အဲန္ဂ်ီအို ၉၇ ဖြဲ႔ကို စုေပါင္း ဖြဲ႔စည္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆူဟာတို လက္ထက္မွာေတာ့ အဖြဲ႔ေပါင္း ၂၂ဝ အထိ ရွိလာၿပီး စစ္တပ္က အတိအလင္း ခ်ဳပ္ကိုင္ လာပါတယ္။ ဆူဟာတို ဟာ ဂိုလ္ကာအျပင္ အင္ဒိုနီးရွား ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီနဲ႔ ညီၫြတ္ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ပါတီ ဆိုတဲ့ တျခားပါတီေလး ႏွစ္ခုကိုလည္း ဖြဲ႔ခြင့္ ေပးထားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၃ ပါတီ စနစ္လို႔ ေျပာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဓိက လႊမ္းမိုးတာက ဂိုလ္ကာ ပါတီဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။

နအဖ ဟာ အင္ဒိုနီးရွားလိုဘဲ စစ္တပ္ ပါတီႀကီးတခု နဲ႔ တျခား အင္အားနည္း ပါတီေလးေတြ ပါဝင္တဲ့ စည္းကမ္း ျပည့္ဝ ‘ပါတီစံု'ဒီမိုကေရစီ တည္ေထာင္ခ်င္ ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ နအဖရဲ႕ စံျပဳနမူနာ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံမွာ ဘယ္ေလာက္ဘဲ စစ္တပ္ က ထိန္းထားေပမဲ့ ၁၉၉၈ ေတာ္လွန္ေရးေၾကာင့္ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ နိဂံုး ခ်ဳပ္သြားခဲ့တဲ့ အတြက္ ေနာက္ထပ္ မိုဒယ္လ္ ထပ္ရွာရ ျပန္ပါတယ္။ ဗမာျပည္ စစ္အာဏာရွင္ အေဖႀကီး ေနဝင္းက ရာထူးက ဆင္းခါနီးမွာ တပါတီ ႀကိဳက္သလား၊ ႏွစ္ပါတီ ႀကိဳက္သလား၊ ပါတီစံု ႀကိဳက္သလား ေမးခဲ့ ပါေသးတယ္။ အဲဒီ စဥ္းစားခ်က္ အတြက္ နအဖရဲ႕ စံျပဳနမူနာ ျဖစ္ႏိုင္စရာ ရွိတဲ့ (ဂမ္ဖလားရဲ႕ ဇာတိေျမ) ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား ႏိုင္ငံမွာ စစ္အာဏာရွင္ ေတြက ႏိုင္ငံေရး ပါတီေတြကို အတင္းဆြဲစုၿပီး ၂ ပါတီစနစ္ က်င့္သံုးခိုင္း ခဲ့ဖူးပါတယ္။

ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံမွာ စစ္တပ္ အာဏာသိမ္းပြဲေတြ ခဏခဏ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ အမ်ဳိးမ်ဳိး စိုးမိုး ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္မ်ားမွာ စစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဘာဘန္ဂီဒါက ဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ေပးမယ္ ေျပာၿပီး ႏွစ္ပါတီ စနစ္ က်င့္သံုး ေစခဲ့ပါတယ္။ နဂိုက ရွိတဲ့ ပါတီအားလံုး ဆိုရွယ္ ဒီမိုကရက္ ပါတီထဲ ဝင္ရင္ဝင္ ဒါမွမဟုတ္ အမ်ဳိးသား ရီပတ္ဘလစ္ကန္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ထဲဝင္ ဆိုၿပီး အတင္းအၾကပ္ ပူးေပါင္း ခိုင္းခဲ့ပါတယ္။ ႏွစ္ပါတီစလံုးကို စစ္တပ္က ထူေထာင္ထားတာ ျဖစ္ၿပီး တခုကို လက္ဝဲပါတီ၊ ေနာက္တခုကို လက်္ာပါတီ အျဖစ္ ဖြဲ႔စည္း ခိုင္းထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၉၂ လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ၁၉၉၃ သမတ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဒီႏွစ္ပါတီဘဲ ၿပိဳင္ခြင့္ ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း သမတ အေရြးခံရသူ အာဘီယိုလာကို စစ္အာဏာရွင္ ဘာဘန္ဂီဒါနဲ႔ ဆန္နီအဘာခ်ာတို႔က အာဏာလႊဲ မေပးဘဲ ေထာင္ထဲ ထည့္ခဲ့ပါတယ္။

၁၉၉၈ ေရြးေကာက္ပြဲက်ေတာ့ စစ္အာဏာရွင္ ဆန္နီ အဘာခ်ာက စစ္အစိုးရနဲ႔ နီးစပ္တဲ့ ပါတီ ၈ ခုကိုဘဲ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ေပးခဲ့ၿပီး တကယ့္ အတိုက္အခံ ပါတီေတြကိုေတာ့ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ မေပးခဲ့တဲ့ အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ သပိတ္ေမွာက္တာ ျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ မဲေပးသူ အင္မတန္႔ကို နည္းလွတာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကို ဖ်က္သိမ္း လိုက္ရပါတယ္။ အဘာခ်ာ ေသၿပီးေနာက္ က်င္းပတဲ့ ၁၉၉၉ ေရြးေကာက္ပြဲ ေတြမွာလည္း စစ္တပ္နဲ႔ နီးစပ္တဲ့ ၃ ပါတီဘဲ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ရခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သမတ ေရြးေကာက္ပြဲ မွာေတာ့ လူထုက တစံုတရာ ေထာက္ခံမႈ ရွိတဲ့ (တခ်ိန္က အာဏာသိမ္း စစ္ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ဖူးတဲ့) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း အိုဘာဆန္ဂ်ဳိ သမတ အေရြးခံခဲ့ ရၿပီး ဒီမိုကေရစီ လမ္းစ ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။ ဒီကေန႔မွာေတာ့ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား ႏိုင္ငံဟာ ခ်ဳိ႔ယြင္းခ်က္ေတြ ရွိေနေပမဲ့ စစ္အာဏာရွင္ လမ္းေပၚမွာ မရွိေတာ့ဘဲ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္း ေပၚကိုေတာ့ ေရာက္ေနပါၿပီ။

ဒါ့အျပင္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံမွာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုေပါင္း ၂၅ဝ ရွိၿပီး ဘာသာစကားေပါင္း ၅၁ဝ ကို ေျပာဆို သံုးစြဲ ေနပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရး ရခါစ ၁၉၆ဝ ခုတံုးက ျပည္နယ္ ၃ ျပည္နယ္ဘဲ ရွိခဲ့ရာက ၁၉၆၃ ခုမွာ ဖက္ဒရယ္ သမတ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္း ထူေထာင္ခဲ့ၿပီး အခုအခါ ျပည္နယ္ ၃၆ ျပည္နယ္ကို တန္းတူ အခြင့္အေရး အျပည့္ ေပးထားပါတယ္။ ခြဲထြက္ခြင့္ မရွိေပမဲ့ ျပည္နယ္ အားလံုး အထက္လႊတ္ေတာ္မွာ ကိုယ္စားလွယ္ အေရအတြက္ တန္းတူ ေစလႊတ္ႏိုင္ပါတယ္။ လက္ရွိ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား အေျခခံဥပေဒ မွာ စစ္တပ္ကို ေရြးေကာက္ခံ သမတနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ လက္ေအာက္မွာ ထားပါတယ္။ နအဖဟာ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား လိုဘဲ ၾကံ့ဖြတ္နဲ႔ တစည ႏွစ္ပါတီဘဲ ရွိမယ့္ ‘ပါတီစံု’ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကိုလည္း တည္ေဆာက္ ခ်င္ေနပါတယ္။ တျခားပါတီေတြ အားလံုး ဒီပါတီ ၂ ခုထဲ ဝင္ေပါင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၿပိဳင္ ဆိုတဲ့ သေဘာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားမွာ ႏွစ္ပါတီစနစ္နဲ႔ စစ္အာဏာ ထိန္းထားေရး အလုပ္ မျဖစ္ခဲ့တာကို ေတြ႔ရလို႔ အဲသလို လုပ္ရမွာကို မဝံ့မရဲ ျဖစ္ေနဟန္လည္း ရွိပါတယ္။

ဒီလိုနဲ႔ ကမၻာေပၚမွာ အခုိင္မာဆံုး အာဏာရွင္ စနစ္ ျဖစ္ေနတဲ့ ေျမာက္ကိုးရီးယား ကိုဘဲ စံျပဳနမူနာ အျဖစ္ အားက် ေနႏိုင္ပါတယ္။ ၁၉၄၅ ခု ကတည္းက စၿပီး အခုထိ ၆၄ ႏွစ္ၾကာေအာင္ အာဏာရွင္စနစ္ ေတာက္ေလွ်ာက္ က်င့္သံုးခဲ့တဲ့ ေျမာက္ကိုးရီးယားဟာ တျခား အာဏာရွင္ စနစ္ေတြထက္ သာတာက မ်ဳိး႐ိုးစဥ္ဆက္ အာဏာရွင္ မင္းဆက္ကိုပါ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေဖ အာဏာရွင္ ကင္အီဆြန္း ကြယ္လြန္တဲ့အခါ သား အာဏာရွင္ ကင္ဂြၽန္အီး တက္လာခဲ့သလို ကင္ဂြၽန္အီး ကြယ္လြန္ရင္လည္း သား ကင္ဂြၽန္အြန္း တက္ဖို႔ စီစဥ္ထားတဲ့ အတြက္ အခြင့္ထူးခံ လူတန္းစား အက်ဳိးစီးပြားတင္ မကဘဲ ထိပ္ဆံုးက မိသားစုရဲ႕အက်ဳိးစီးပြား ကိုပါ အာမခံခ်က္ ရွိရွိ ထိန္းသိမ္းႏိုင္တဲ့ အတြက္ စစ္မင္းဆက္ သာမက ေရႊႀကိဳင္ မင္းဆက္ကိုပါ ထိန္းသိမ္း ခ်င္ေနတဲ့ နအဖ ထိပ္သီးႀကီး သန္းေရႊအဖို႔ အားက် အတုယူ စရာျဖစ္ေနပါတယ္။ သန္းေရႊ ကိုယ္တိုင္က လက္ေအာက္ခံ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြကို အေဖႀကီးေနဝင္းရဲ႕ ဘဝ ဇာတ္သိမ္းပိုင္းကို လက္ညိႇဳးထိုး ျပၿပီး “အာဏာမရွိရင္ ဒီလိုဘဲျဖစ္မယ္၊ ေတြ႔လား” လို႔ ပညာ ေပးေနတာေၾကာင့္ ေျမာက္ကိုးရီးယားက အာဏာရွင္ ကင္မင္းဆက္ကို စံျပဳနမူနာ Role model အျဖစ္ အားက်ေနတာ ေျမႀကီး လက္ခတ္မလြဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနဝင္းရဲ႕ နိဂံုးက စစ္အာဏာရွိဖို႔ အေရးႀကီး႐ံုတင္ မက ပုဂၢဳိလ္ေရး အာဏာ ရွိဖို႔လည္း အေရးႀကီးေၾကာင္း သန္းေရႊကို သတိေပး ေနပါတယ္။

ေျမာက္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံမွာေတာ့ “အဖႏိုင္ငံ ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရး ဒီမိုကေရစီ တပ္ေပါင္းစု" ကဘဲ လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ခြင့္ရွိပါတယ္။ တသီးပုဂၢလ ေတြလည္း လႊတ္ေတာ္မွာ နည္းနည္းပါးပါး အေရြးခံႏိုင္ ပါတယ္။ ဒီ“တပ္ေပါင္း စု”မွာ ကိုးရီးယား အလုပ္သမား ပါတီ (ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ)၊ ကိုးရီးယား ဆိုရွယ္ ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ နဲ႔ ခြၽန္ဒူးအစ္ခြၽန္ဂူးပါတီ တို႔ ပါဝင္ၿပီး အားလံုးကို အလုပ္သမား ပါတီက အႂကြင္းမဲ့ ထိန္းခ်ဳပ္ ထားပါတယ္။ ၃ ပါတီ ပါဝင္တဲ့ ပါတီစံု စနစ္ပါဘဲ။ ၁၉၉ဝ ခုေရြးေကာက္ပြဲ တံုးက ကိုးရီးယား အလုပ္သမား ပါတီက အမတ္ေနရာ ၆ဝ၁ ေနရာ၊ ဆိုရွယ္ ဒီမိုကရက္ ပါတီက ၅၁ ေနရာ၊ ခြၽန္ဂူးပါတီက ၂၂ ေနရာ နဲ႔ တသီးပုဂၢလ ေတြက ၁၃ ေနရာ ရခဲ့ပါတယ္။ ဒီအလုပ္သမား ပါတီကဘဲ ႏိုင္ငံ့ အႀကီးအကဲအျဖစ္ ကင္မ်ဳိးဆက္ေတြကို သတ္မွတ္ ေရြးခ်ယ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေခါင္းက်လည္းစားမယ္၊ ပန္းက်လည္းစားမယ္၊ ေဒါင္လိုက္က်မွ မင္းတို႔စား ဆိုၿပီး အမတ္ေနရာ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ စစ္တပ္ ၾသဇာခံ ၾကံ့ဖြတ္ပါတီ၊ အဓိက ဝန္ႀကီး ရာထူးေတြ၊ အာဏာ အႀကီးဆံုး တပ္ခ်ဳပ္ရာထူး၊ အခ်ိန္မေရြး စစ္အာဏာ သိမ္းခြင့္၊ ျပင္မရေအာင္ လုပ္ထားတဲ့ ပုဒ္မတို႔ကို အေျခခံ ဥပေဒထဲ ေရပက္မဝင္ေအာင္ ထည့္ထားေပမဲ့ ပိုၿပီး ဘဝအာမခံ ခ်က္ရွိတဲ့ ေျမာက္ကိုးရီးယားကို အားက် ေနတာေၾကာင့္ ႏ်ဴကလီးယားဗံုး ပိုင္ဆိုင္ေရး သာမက ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေရႊႀကိဳင္ မ်ဳိးဆက္သစ္ ေမ်ာက္ေလာင္းကို ၾကံ့ဖြတ္ ပါတီက သမတေလာင္း အျဖစ္ တင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနရာမွာ ေမ်ာက္ေလာင္း ကိုယ္တိုင္က ေမ်ာက္စိတ္ မေပ်ာက္ႏိုင္ ေသးတာက တေၾကာင္း၊ သန္းေရႊက ၾကယ္ ၃ ပြင့္ ၄ ပြင့္ ေပးသနားေတာ္ မူထားတဲ့ လက္ေအာက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ လက္ခံ ႏိုင္ေအာင္လည္း မပိုင္ေသးလို႔က တေၾကာင္းေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒေတြ၊ ပါတီ မွတ္ပံုတင္ ဥပေဒေတြ၊ ေကာ္မရွင္ေတြ မထုတ္ျပန္ႏိုင္ေသး၊ ေရြးေကာက္ပြဲရက္ မသတ္မွတ္ႏိုင္ေသး ျဖစ္ေနရပါတယ္။

အထက္မွာေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ စံျပဳမိုဒယ္လ္ေတြကို နအဖ စစ္အာဏာရွင္ ေတြက အားက် အတုခိုး ေနေပမဲ့ တကယ္ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ မိုဒယ္လ္ကေတာ့ ဆိုမာလီယာ ႏိုင္ငံဘဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဆိုမာလီယာ ႏိုင္ငံဟာ ၁၉၆၉ ခုမွာစစ္တပ္က အာဏာ သိမ္းၿပီးေနာက္ ေနဝင္းရဲ႕ ဗမာျပည္လိုဘဲ ဆိုရွယ္လစ္ စနစ္ လုပ္မယ္လို႔ေအာ္၊ ရွိသမွ် စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြ စာသင္ေက်ာင္းေတြ ျပည္သူပိုင္သိမ္း၊ သစ္ပင္စိုက္ ေျမတူး တာဖို႔ လမ္းေဖာက္ တံတားေဆာက္ ေက်ာင္းေဆာက္ ေဟာ္တယ္ေဆာက္ ၿမိဳ႕သစ္ေဆာက္ ႐ံုးေဆာက္ စတာေတြ အတြက္ (တပတ္ ၇ နာရီ) အဓမၼ လုပ္အားေပး စနစ္ကို တႏိုင္ငံလံုးမွာ က်င့္သံုး၊ ေရတပ္ ေလတပ္ အပါအဝင္ စစ္အင္အားကို အႀကီးအက်ယ္ တိုးခ်ဲ႕ စသျဖင့္ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၇၆ က်ေတာ့ “ဆိုမာလီ ေတာ္လွန္ေသာ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီ” ဆိုတာကို တရားဝင္ တည္ေထာင္ၿပီး တပါတီစနစ္ က်င့္သံုးခဲ့ပါတယ္။ ဆိုရွယ္လစ္ လုပ္တဲ့အတြက္ ဆိုဗီယက္ ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ တျခား ကြန္ျမဴနစ္ ႏိုင္ငံေတြက တပည့္ေမြးၿပီး အႀကီးအက်ယ္ ေထာက္ခံ အားေပးခဲ့ပါတယ္။ စစ္လက္နက္ေတြ စစ္အၾကံ ေပးေတြနဲ႔ အရပ္ဖက္ ပညာရွင္ေတြ အမ်ားႀကီး ပို႔ေပးခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၇၉၊ ၁၉၈၄ နဲ႔ ၁၉၈၆ ေတြမွာ ဆိုမာလီမွာ ေရြးေကာက္ပြဲေတြ လုပ္ၿပီး စစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဘားရဲ႕ ပါတီကဘဲ ရွိသမွ် ေနရာအားလံုးကို ယူခဲ့ပါတယ္။

၁၉၇၇-၇၈ မွာ တိုးခ်ဲ႔ထားတဲ့ စစ္အင္အား၊ ျမင့္တက္ေနတဲ့ ဘဝင္နဲ႔ အီသီယုိပီးယား ႏိုင္ငံကို ဝင္တိုက္ရာမွာ ဆိုဗီယက္ ႐ုရွား၊ က်ဴးဘား၊ ေျမာက္ကိုးရီးယား တို႔က တဖက္ႏိုင္ငံကို ေငြအား၊ လက္နက္အား သာမက လူအား (က်ဴးဘား စစ္သား ၂ဝဝဝဝ၊ ႐ုရွားနဲ႔ အေရွ႕ ဂ်ာမဏီ စစ္အၾကံေပး ၄ဝဝဝ) နဲ႔ပါ ကူလို႔ ကြန္ျမဴနစ္ ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ခြာျပဲၿပီး အေမရိကန္ ဘက္ကိုေျပာင္း တပည့္ခံလိုက္ ပါတယ္။ ဆိုရွယ္လစ္ ကိုစြန္႔ၿပီး အရင္းရွင္စနစ္ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးကိုလည္း ေျပာင္းလိုက္ပါတယ္။ (႐ုရွားကေတာ့ ပထဝီ ႏိုင္ငံေရးအရ ပိုၿပီး အခ်က္အခ်ာ က်တဲ့ အီသီယိုပီးယားကို တပည့္ေမြးၿပီး တပည့္ေဟာင္း လက္ဝဲသမားေတြ ျဖစ္တဲ့ ဆိုမာလီယာနဲ႔ အီရီထရီးယား ကို ကန္ထုတ္လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။)

ဒီလိုနဲ႔ စစ္႐ႈံးတဲ့ ၁၉၇၈ ကစၿပီး ဆိုမာလီယာမွာ အေျခအေနေတြ ယိုယြင္း ပ်က္ျပားလာ၊ ၾသဇာ အာဏာေတြ က်ဆင္း လာတဲ့ အတြက္ အတိုက္အခံေတြ လႈပ္ရွားလာၿပီး ၁၉၈၁ ကစလို႔ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးေတြ တခုၿပီးတခု ေပၚလာပါတယ္။ စစ္အာဏာရွင္ သမတ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆီယာ့ဒ္ဘားကလည္း အျပင္းအထန္ အၾကမ္းဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ အတြက္ ဆိုမာလီ ျပည္သူေတြ အရွင္လတ္လတ္ ငရဲက်ခဲ့ ရပါတယ္။ အစိုးရ ဌာနေတြလည္း လုပ္ငန္းေတြ မလည္ပတ္ေတာ့၊ စစ္တပ္ထဲမွာလည္း ျဖဳတ္ထုတ္သတ္ေတြ ခဏခဏျဖစ္၊ ထိပ္ဆံုးက ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားနဲ႔ မိသားစုေတြ အျပင္ ဝန္ႀကီး ဝန္ကေလးေတြ အရာရွိ ႀကီးငယ္ေတြ ကလည္း ေရေရလည္လည္ ဘံုးၾက ခိုးၾက ရွိသမွ် အိပ္ထဲ ထည့္ၾကပါတယ္။ ၁၉၉ဝ ေရာက္ေတာ့ ၿမိဳ႔ေတာ္ မိုဂါဒစ္႐ွဴး မွာ လူ ၄ ေယာက္ထက္ ပိုစုခြင့္ မရွိသလို ဓာတ္ဆီ ဒီဇယ္ ရွားပါး ျပတ္လပ္လို႔ ဓာတ္ဆီဆိုင္ေတြမွာ ကားတန္း အရွည္ႀကီးေတြ တန္းစီေန၊ ေခါက္ဆြဲ တကီလိုကို အေမရိကန္ ၅ ေဒၚလာေစ်း အထိ ေငြေဖာင္းပြ၊ ထမင္းဆိုင္မွာ စားဖို႔ ပိုက္ဆံကို ဆာလာအိပ္နဲ႔ သယ္သြားရ၊ ေငြအေႂကြေစ့ မရွိေတာ့၊ ဘဏ္ေတြ လုပ္ငန္းရပ္၊ တိုင္းျပည္ကို လာတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသား မွန္သမွ် ေသေသခ်ာခ်ာ ေစာင့္ၾကည့္၊ ႏိုင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္မႈကို တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ ဓာတ္ပံု ႐ိုက္ခြင့္ပိတ္၊ ညဖက္ဆို တၿမိဳ႔လံုး လွ်ပ္စစ္မီး မရွိ၊ ညဖက္မွာ အာဏာပိုင္ေတြက အိမ္ေတြဝင္စစ္ ရွာေဖြ ေမႊေႏွာက္ၿပီး လူေတြ ဆြဲေခၚသြား။ (ဒါေတြကိုေတြ႔ရင္ ဆင္တူေနတဲ့ အေျခအေနကို သတိရလိမ့္မယ္ ထင္ပါရဲ႕။)

၁၉၉ဝ-၉၁ မွာေတာ့ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔ ၇ ဖြဲ႔ တပ္ေပါင္းစု ဖြဲ႔ၿပီး အီသီယိုပီးယား ႏိုင္ငံ အကူအညီနဲ႔ စစ္အာဏာရွင္ သမတ ဆီယာ့ဒ္ဘားကို ျဖဳတ္ခ် ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ရဲ႕ အက်ဴိးဆက္ေတြက ျပင္းထန္ လြန္းလွသလို ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔ေတြ ၾကားမွာလည္း ဂိုဏ္းဂဏစိတ္၊ လူမ်ဳိးေရး စိတ္ေတြ ႀကီးလွတဲ့ အတြက္ တိုင္းျပည္ဟာ နလံမထႏိုင္ မတည္ၿငိမ္ႏိုင္ဘဲ ၁၉၉၂ ကေန ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္အထိ ကုလသမဂၢက ဆိုမာလီယာႏိုင္ငံကို “အစိုးရ မရွိတဲ့ႏိုင္ငံ" အျဖစ္ တရားဝင္ သတ္မွတ္ ေၾကညာ ခဲ့ရပါတယ္။ အခုေတာ့ အစိုးရရွိတဲ့ ႏိုင္ငံလို႔ ျပန္သတ္မွတ္ေပမဲ့ အစိုးရဟာ ႏိုင္ငံရဲ႕နယ္ေျမ နည္းနည္းေလး ကိုဘဲ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ၿပီး အမ်ားစု နယ္ေျမေတြကို စင္ၿပိဳင္ စစ္ဘုရင္ေတြ ဓားျပဂိုဏ္းေတြ (ပင္လယ္ဓားျပဂိုဏ္းေတြ အပါအဝင္) က ထိန္းခ်ဳပ္ ေနပါတယ္။

က်ေနာ္တို႔တိုင္းျပည္နဲ႔ ဆိုမာလီယာ မတူတဲ့ အဓိကအခ်က္က ဗမာျပည္မွာ လူထုက တခဲနက္ ေထာက္ခံထားတဲ့၊ ႏိုင္ငံတကာကလည္း အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံထားတဲ့ အျမင္က်ယ္ အဆင့္ျမင့္ပညာတတ္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရွိေနတာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ နအဖ စစ္အာဏာရွင္ေတြ ေခါင္းမာမိုက္မဲမႈ အလြန္႔အလြန္ ရွည္ၾကာေနရင္ေတာ့ ေနာက္ဆံုးမွာ ဆိုမာလီယာကိန္း ဆိုက္ဖို႔ အလားအလာဘဲ ပိုမ်ား ပါလိမ့္မယ္။

အဆံုးသို႔

http://vimutti.blogspot.com/

0 Comments:

blogger templates | Make Money Online