Tuesday, September 29, 2009

It is Just beginning


Source:VOAIt is Just beginning

က်ေနာ္တို ့မွာ ဗီြဒိီယိုမပါသြားတဲ့အတြက္ လႈပ္ရွားမႈ အားလံုးကို မေဖၚျပနိင္တာခြင့္လြတ္ပါ။ ဗီြအိုေအက တည္းျဖတ္ျပီးသေလာက္ပဲ တင္ျပနိင္ပါတယ္။ ဆႏၵျပရဲေဘာ္ေတြ က သိန္းစိန္ နဲ ့ ညဏ္၀င္းကိုေစာေစာစီးစီး အမ်ွေ၀သံ၊ ဖိနိပ္ေတြ နဲ ့၀ိုင္းေပါက္ ၾကတဲ့ပံုေတြ တစိတ္တေဒသ္နဲ ့ ေက်နပ္ပါဦး ေနာ္။ ဆက္လာဦးမွာပါ။ ဒီထက္ေကာင္းတာေတြနဲ ့ေပါက္ဖို ့လည္းအစီအစဥ္ေတြရိွပါတယ္။ ဒါအစ ပဲရိွပါေသးတယ္။
http://komoethee.blogspot.com/

အျပည့္အစံုသို႔...

စစ္ရာဇ၀တ္ေကာင္သိန္းစိန္-ဥာဏ္၀င္း ဆန္႔က်င္ရွုတ္ခ်ပြဲ(ညေနပိုင္း)


Part(1)


Part(2)


မွတ္တမ္းတင္သူ-Ko Aung Min Htun(New York)
တည္းၿဖတ္တင္ၿပသူ-Mr.Big Guy(Ph#917-951-2428)
http://komoethee.blogspot.com/

အျပည့္အစံုသို႔...

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ား (အပိုင္း-၁)

ျမန္မာ့ႏိုင္ေရးဟုေျပာလွ်င္ စစ္အာဏာရွင္ႏွင့္ အတိုက္အခံမ်ား ဟူ၍ႏွစ္မ်ိဳးခြဲျခားျပီး ေျပာဆိုရမည္ျဖစ္ပါသည္။အာဏာရွင္ စစ္အစိုးရပိုင္းတြင္ လူအေျပာင္းအလဲသာရွိႏိုင္ေသာ္လည္း မူအေျပာင္း အလဲ ေတာ့ျဖစ္လာႏိုင္စရာမရွိဘူးဆိုဒါ က်ေနာ္တို ့သိထားၾကျပီးျဖစ္ပါသည္။ အာဏာရွင္မ်ားမွာ စစ္သားမ်ား ျဖစ ္သည္ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေရးကို စစ္ဗ်ဴဟာတစ္ခု ကဲ့သို ့အသံုးျပဳျပီး ရန္သူ(အတိုက္အခံ)မ်ားကို နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ လွည့္ဖ်ား ႏိုင္စြမ္း ရွိသည္။ တနည္းအားျဖင့္ မိမိတို ့ထံတြင္ ရွိေနေသာ အာဏာကို မိမိတို ့အစဥ္လက္စြဲကိုင္ေရး
ဟူသည့္ မူဝါဒ ကိုဦးတည္ျပီး အတိုက္အခံ အင္အားစုမ်ားႏွင္ ့ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားကို စစ္သံုးပန္းသဖြယ္အသံုးျပဳကာ (ထိုးစစ္ ၊ခံစစ္ ၊ခြာစစ္)ဗ်ဴဟာ မ်ားျဖင့္ ေလွ်ာ့တခါ၊ေျခာက္တလွည့္ မာယာပရိယာယ္ကိုအသံုးျပဳကာကြယ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္ကိုလည္း အားလံုးျမင္ေတြ ့ေနၾကရသည္။
အာဏာရွင္မ်ားကို အျပင္ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရၾကည့္ပါလွ်င္ မတူကြဲျပားေနသည္ဟုထင္ရေသာ္လည္း မိမိတို ့ထံတြင္ရွိေနေသာအာဏာကို မိမိတို ့လက္စြဲကိုင္ေရး ဟူသည့္ ခံယူခ်က္ဦးတည္ခ်က္မွာမူ အာဏာရွင္ ေခါင္းေဆာင္အားလံုးတို ့၏ တူညီေနေသာအဓိကအခ်က္တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ သို ့ပါ၍ အခ်င္းခ်င္းမတူညီ ကြဲျပားေနမူ ့မ်ားအာလံုးကို အာဏာအဓြန္ ့ရွည္ တည္ျမဲေရးဟူေသာ မူဝါဒတစ္ခုက အာဏာရွင္အားလံုးက ိုထိန္းေက်ာင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။
အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ား တြင္မူ "ဒီမိုကေရစီ" အေရး ဆိုသည့္ ဦးတည္ခ်က္ကို ဦးတည္ျပီး တမ်ိဳးသားလံုးလြတ္ေျမာက္ေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ဟူေသာ မူဝါဒ ကို ယေန ့လက္စြဲျပဳ တိုက္ပြဲဝင္ေနၾကသည္ဟုထင္ပါသည္။
ဤသို ့တိုက္ပြဲဝင္ရာတြင္မူ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား ဟူ၍ႏွစ္မ်ိဳး ေတြ ့ရပါသည္။တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားဆိုသည္မွာ (တိုင္းရင္းသားအဖြဲ ့အစည္းမ်ား အားလံုးကိုဆိုလိုျခင္း)ျဖစ္ပါသည္။ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားဆိုသည္မွာ (ပါတီ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားအစရွိသည့္ အဖြဲ ့အစည္း အင္းအားစုမ်ားအားလံုး)ကိုဆိုလိုခ်င္းျဖစ္ပါသည္။
(က) ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား။
×××××××××××××××××
ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားအားလံုးသည္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီအေရး ဦးတည္ျပီး အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးမူဝါဒကို လက္ကိုင္ျပဳလိုၾကသည္။ သို ့ေသာ္ ပါတီအဖြဲ ့အစည္း၊ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား မူဝါဒ ႏွင့္ ဦးတည္ခ်က္ မ်ားမွာတူညီေနၾကေသာ္လည္း လမ္းစဥ္ ကြဲျပားေနၾကသည္။
ဤသို ့ကြဲျပားရျခင္းမွာ
(၁) အဖြဲ ့အစည္းတစ္ခုကို ပီပီျပင္ျပင္ပံုစံေပၚ ေအာင္မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း။
(၂) ရွိျပီးအဖြဲ ့အစည္းမ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မူ ့အားနည္းျခင္း။
(၃) တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ဦးေဆာင္မူ ့အသြင္ေဆာင္ေနေသာအဖြဲ ့အစည္းပံုေပၚေနျခင္း၊
(၄)တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏အားနည္းခ်က္ကိုသာရွာေဖြေနၾကျခင္း။
(၅)ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေရးသာလံုးပန္းေနၾကရျခင္း။
(၆)ကိုယ္စိတ္ကူးကိုကိုယ္ပံုေဖၚေနၾကျခင္း
(၇)ေနရာအစားထိုးမူဝါဒေျပာင္းလဲႏိုင္မူ ့မရွိျခင္း။
(၈)ပုဂၢိဳလ္ေရးကိုဦးစားေပးေနၾကျခင္း။
(၉)အခ်င္းခ်င္းေလးစားေသာေခါင္းေဆာင္မရွိျခင္း။
(၁၀)ႏိုင္ငံေရးအေရျခံဳသူမ်ားပါဝင္ေနျခင္း။
(၁၁)အခြင့္အေရးႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားေရွ ့ထြက္လာျခင္း။
(၁၂) ဦးေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိသူမ်ားေခါင္းေဆာင္မျဖစ္ျခင္း။
(၁၃)ျပည္သူတရပ္လံုးအသိအမွတ္ျပဳေခါင္းေဆာင္မရွိျခင္း။
(၁၄)ရရွိေနေသာလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေနရာတက်မသံုးစြဲႏိုင္ျခင္း။
(၁၅)ရန္သူ ့ေနာက္လိုက္လမ္းစဥ္ကိုသာက်င့္သံုးေနၾကျခင္း တို ့ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

(ခ)တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား။
××-×××××××××××××××××
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအားလံုးသည္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဟူေသာဦးတည္ခ်က္ကို လက္ကိုင္ျပဳထားၾကသည္။သို ့ေသာ္ ခိုင္မာသည့္ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္တခုကို ပူးေပါင္းခ်မွတ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။
ဤသို ့ျဖစ္ရျခင္းမွာ
(၁)တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းေသြးကြဲေနၾကျခင္း။
(၂)လက္နက္ႏွင့္လက္နက္မဲ့ ပူးေပါင္းမရႏိုင္ျခင္း။
(၃)လူမ်ိဳးႏြယ္စုတစ္ခုခ်င္းစီ၏လြတ္ေျမာက္ေရးကိုဦးတည္ေနျခင္း။
(၄)မိမိလူမ်ိဳးႏြယ္စုတို ့၏ေလးစားခ်စ္ခင္မူ ့ကိုမရျခင္း။
(၅)အေျပာနဲ ့အလုပ္ လြဲမွားေနျခင္း။
(၆)အတက္ပညာျပည့္ဝေသာေခါင္းေဆာင္မရွိျခင္း။
(၇)လူမ်ိဳးႏြယ္စုအခ်င္းခ်င္းေလးစားမူ ့မရွိျခင္း။
(၈)ေနထိုင္းဆင္းရဲမူ ့ဒဏ္ကိုေရရွည္မခံႏိုင္ျခင္း။
(၉)အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္တစ္မ်ိဳးသားလံုးေရးကို ခြဲျခားေနၾကျခင္း။
(၁၀)မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားမေမြးထုတ္ႏိုင္ျခင္း တို ့ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။
(က်ေနာ့္၏အျမင္သက္သက္သာျဖစ္ပါသည္။)
ကိုကို(ေရႊဝါေရာင္)အျပည့္အစံုသို႔...

ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဦးဉာဏ္ဝင္း နယူးေယာက္တြင္ ႐ႈးဖိနပ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ေပါက္ခံရ


Print E-mail
ဖနိဒါ
တနလၤာေန႔၊ စက္တင္ဘာလ 28 ရက္ 2009 ခုႏွစ္ 23 နာရီ 57 မိနစ္


မဇၩိမ (ခ်င္းမုိင္) ။ ။ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံ တက္ေရာက္ရန္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ဦးဥာဏ္ဝင္းႏွင့္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းစိန္တို႔အား ျမန္မာ့အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားက ယေန႔ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

၆၄ ၾကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ျပန္လာသူ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီးႏွင့္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္တို႔အား သူတို႔ တည္းခုိေနေသာ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ရွိ East Gate Hotel ေရွ႕တြင္ ျမန္မာ့အေရး လႈပ္ရွားသူ ၃၀ ခန္႔က ဆႏၵျပခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

“သိန္းစိန္နဲ႔ ဦးဥာဏ္ဝင္းကုိ ဆႏၵျပတယ္။ ဟုိတယ္ေရွ႕မွာ ၇ နာရီ (မနက္) ကေန ပိတ္ၿပီး ေစာင့္ေနတာ။ ၉ နာရီထိ လုပ္မယ္။ က်ေနာ္တုိ႔က လူဦးေရ ၃ဝ ေလာက္ ရွိတယ္။ ဘုန္းၾကီး ၂ ပါး ၾကြလာတယ္။ ဦးဥာဏ္ဝင္းက ထြက္လာေတာ့ ဖိနပ္န႔ဲ ေပါက္လုိက္တယ္။ ဒုိ႔ထဲက တေယာက္ ဖမ္းခံထိတယ္။ လံုၿခံဳေရးေတြ အမ်ားၾကီးပဲ” ဟု ဆႏၵျပပဲြ ဦးေဆာင္ သူ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသား ကုိေဇာ္ဝင္းက မဇိၩမကုိ ေျပာသည္။

ဆႏၵျပပြဲတြင္ သာသနာ့ဥေသွ်ာင္အဖြဲ႔ သံဃာမ်ား၊ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား၊ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)၊ ျမန္မာျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (Free Burma federation)၊ Women on the move for Burma စသည့္ အဖြဲ႔မ်ားက ဆႏၵျပခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

“၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအား လက္မခံေၾကာင္း၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေပးသည့္ စစ္ပညာ ေက်ာင္းသားျပည္သူ သတ္ရန္ မဟုတ္၊ Free Burma ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား အျမန္လႊတ္ေပး” စသည္တို႔ကို အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ေၾကြးေၾကာ္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔မွ တာဝန္ခံ ဦးမုိးသီးဇြန္ကလည္း “ဒီစစ္အစုိးရက တရားမဝင္ သူတုိ႔ ကုလသမဂၢမွာ စကားေျပာခြင့္ မရွိဘူး။ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြကုိ ႐ႈတ္ခ်တယ္။ ကန္႔ကြက္တဲ့ အေနနဲ႔ ဆႏၵျပတာပဲ” ဟု မဇိၩမကို ေျပာသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး သိန္းစိန္သည္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံ တက္ေရာက္ရန္ ယခုလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ နယူးေယာက္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

ယခုလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ဝါရွင္တန္ဒီစီ ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ဦးဥာဏ္ဝင္းႏွင့္ အထက္လႊတ္ေတာ္ ႏုိင္ငံျခားေရးရာ ေကာ္မတီ အေရွ႕အာရွ ဆပ္ေကာ္မတီ မစၥတာ ဂ်င္မ္ဝက္ဘ္ Jim Webb ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္္။

မစၥတာဝက္ဘ္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္လအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ရာ စစ္အစုိးရ ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီး သန္းေရႊႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္အတြင္းသုိ႔ ခိုးဝင္ေရာက္သူ မစၥတာယက္ေတာကုိလည္း အေမရိကန္သို႔ ျပန္လည္ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

ေရႊဝါေရာင္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ ဆႏၵျပပဲြ နယူးေဒလီတြင္ က်င္းပ

ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး ၂ ႏွစ္ျပည့္ ဆႏၵျပပြဲ တရပ္ကို အိႏၵိယႏိုင္ငံ နယူးေဒလီၿမိဳ႕လယ္ရွိ ဂ်န္တားမန္းတား အရပ္၌ ျမန္မာ...

ခ်ဳိးျဖဴသံလြင္ ခရီးႏွင္

ျမန္မာ့သံဃာေတာ္မ်ားျဖစ္ေသာ ႏို႔ဖုိးဒုကၡသည္စခန္းမွ အရွင္ေကသရ၊ အရွင္ပညာသာမိ၊ အရွင္ကဝိႏၵႏွင့္ အရွင္ေကသရိႏၵတို႔အား သံဃာ့ဇာနည္မ်ားအျဖစ္...အျပည့္အစံုသို႔...

ျမင္းျခံ မွာ လူငယ္ ၄ ဦးကို ထပ္႓ပီး ဖမ္းဆီးသြား

http://www.rfa.org/burmese/news/four_youths_arrested_in_myingyan-09232009155536.html

အျပည့္အစံုသို႔...

အရွင္ဆႏၵာဓိက ႟ိုက္ႏွက္္ဒဏ္ေၾကာင့္ ခြဲစိတ္ကုသရမည့္ အေျခအေန ေရာက္

http://www.rfa.org/burmese/news/beaten_monk_needs_surgical_treatment-09222009134409.html

အျပည့္အစံုသို႔...

သံဃာေတာ္ ၂၄၀ ေထာင္ခဵခံေနၾကရေၾကာင္း HRW ေျပာၾကား

http://www.rfa.org/burmese/news/rights_watch_dog_report_described_240_monks_in_jails-09222009140937.html

အျပည့္အစံုသို႔...

သံဃာေတြကုိ အၾကမ္းဖက္ခဲ့တာ မေမ့ဖိုႛ ေဆးနီပက္ျဖန္း

http://www.rfa.org/burmese/news/Rangoon_red_paint_campaign_launches_on_Saffron_anniversary-09262009104952.html

အျပည့္အစံုသို႔...

VOA -သတင္းမ်ား

Myanmar Prime Minister Gen. Thein Sein addresses the 64th session of the United Nations General Assembly at the United Nations headquarters Monday, Sept. 28, 2009.AP

နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ ခန္းမႀကီးမွာ ျမန္မာစစ္အစုိးရ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အျပည့္အစံုသို႔...

လူငယ္အဖြဲႚမဵား စုေပၝင္း ဝတ္ျပဳဆုေတာင္း

http://www.rfa.org/burmese/news/activists_and_monks_pray_marking_Saffron_anniversary-09272009122529.html

အျပည့္အစံုသို႔...

RFA-သတင္းမ်ား

အျပည့္အစံုသို႔...

Saturday, September 26, 2009

မဇၥ်ိမသတင္းမ်ား

အျပည့္အစံုသို႔...

ဆႏၵျပပြဲ( ၂၃-၉-၀၉ )

အျပည့္အစံုသို႔...

Sunday, September 20, 2009

ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး (၂) နွစ္ျပည့္

ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး (၂) နွစ္ျပည့္

18 September 2009

ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး လို႔ အမည္တြင္တဲ့ ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာလ ဗုဒၶသံဃာေတာ္မ်ား ဦးေဆာင္ဆႏၵျပပြဲ (၂) ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္မဲ့ အႀကဳိ ရက္သတၱပါတ္ေတြအတြင္း ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ လံုျခံဳေရးေတြ ပိုၿပီးတင္းၾကပ္ထားတာမို႔ လူထုအေနနဲ႔ ၿပီးခဲ့တ့ဲ ျဖစ္ရပ္ေတြကို ပိုၿပီး မေမ့ႏိုင္စရာ ျဖစ္ေနရသလို ထိတ္လန္႔စိုးရိမ္မႈေတြေၾကာင့္ အသြားအလာေတြလဲ ပံုမွန္ထက္နဲေနပါတယ္။ သာသနာေတာ္ကို အေစာ္ကားခံခဲ့ရတယ္လို႔ မေက်ႏုိင္ေသးတဲ့ သံဃာေတြလဲ ရွိေနတာမို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း အေျခအေနဟာ ေပါက္ကြဲလု မီးေတာင္တခုလိုၿဖစ္ေနပါတယ္။

http://www.voanews.com/burmese/2009-09-18-voa9.cfm

အျပည့္အစံုသို႔...

ရင္ထဲကေရႊဝါေရာင္

ရဟန္းသံဃာတုိ႔ရဲ႕ သမုိင္း
နက္ရႈုိင္းက်ယ္ျပန္႔
ေျခဆန္႔ခဲ့တဲ့ခရီး
ေသြးစည္းျခင္းေတြ အနႏၱ
ေတာ္လွန္ေရးေတြ ဗလပြနဲ႔
ကယ္တင္ျပခဲ့တဲ့ အျဖစ္
ရင္ထဲမွာ “သစ္” ေနဆဲပါ။

ကုိလုိနီေခတ္က
ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမ
ဆရာေတာ္ ဦးဝိစာရတုိ႔ရဲ႕
နယ္ခ်ဲ႕ ဆန္႔က်င္စိတ္နဲ႔
အဂၤလိပ္ကုိေတာ္လွန္ခဲ့တဲ့ သမုိင္း
နက္ရႈုိင္းလြန္းလွပါတယ္။

ဒီမုိကေရစီေခတ္မွာ
ရဟန္း၊ သံဃာေတြက
စစ္အစုိးရရဲ႕ ဖိႏွိပ္မႈကုိ
ဒီမုိကေရစီစိတ္နဲ႔ ေတာ္လွန္တာ
ကမာၻက သိေနတယ္ေလ။

ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ အစ
ပခုကၠဴကပါလုိ႔
ဟစ္ေႂကြး က်ဴးရင့္
ခြန္းဆင့္ ပါရေစ။

စစ္ကြ်န္အျဖစ္
ႏြံနစ္တဲ့ ဘဝ
လူမႈဒုကၡ အဝဝ
ခြ်တ္ၿခဳံက် မြဲေတာ့
ဆင္းရဲတြင္း နက္သမွ်ဒဏ္
ျမန္မာေတြ ခါးစည္းခံေနရၿပီေလ။

ႏွစ္ေထာင္ခြန္ စက္တင္ဘာငါး
ပခုကၠဴသံဃာ အပါးငါးရာေက်ာ္က
ဆင္းရဲမႈဒုကၡ ကင္းေဝးေရးအတြက္
လုံးစုံမ်ားစြာ သတၱဝါ
ခ်မ္းသာကုိယ္စိတ္ ၿမဲပါေစ။
လူအခ်င္းခ်င္း၊ ႏွိပ္စက္ျခင္း
ကင္းရွင္းၾကပါေစ။
လူအခ်င္းခ်င္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း
ကင္းရွင္းၾကပါေစ လုိ႔
ေမတၱာပုိ႔ လွည့္လည္ရာမွ
စစ္အစုိးရက
အတင္းအဓမၼသတ္ျပလုိ႔
ရဟန္းသံဃာေတြ က်ဆုံးရာမွ
စက္တင္ဘာ ေရႊဝါေရာင္
ေတာ္လွန္ေရး ျဖစ္ရျခင္းပါ။

စစ္အစုိးရရဲ႕ ရုိင္းပ်မႈကုိ
ဝန္ခ်ေတာင္းပန္
မေတာင္းပန္ပါက
ပတၱနိကၠဳဇၨနကံ
ေဆာင္ရြက္ရန္ဟု
ရဟန္းသံဃာမ်ားက
ေမးျမန္းေၾကညာခဲ့တယ္။

ပတၱနိကၠဳဇၨနကံဆုိတာ
ရဟန္းသံဃာမ်ား၊ ေစာ္ကားသူကုိ
ရဟန္းသံဃာမ်ားက
သာေရးကိစၥ၊ နာေရးကိစၥပါမက်န္
ဆက္ဆံမႈမျပဳ၊ ျပဳဆဲအလွဴကုိလဲ
လက္မခံတဲ့စိတ္နဲ႔
သပိတ္ေမွာက္ျခင္းကုိ၊ ဆုိထားျခင္းပါ။

စစ္အစုိးရက
ဝန္ခ်မေတာင္းပန္ဘဲ
သူ႔ရန္လုိ႔ျမင္၊ စစ္ဆင္ေရးနဲ႔တုိက္
မုိက္လွခ်ည့္လား၊ ရမ္းလွခ်ည္လား။

ပစ္ေလာ့.... စစ္သား
အုိ... စစ္သားတုိ႔
တုိ႔ရြာတုိ႔ေျမ၊ တုိ႔ရြာေျမမွာ
ရဟန္းသံဃာ၊ ေမတၱာပုိ႔ကာ
ပြားမ်ားပါ၏။ ပြားပါေလလဲ
ပစ္ခတ္ဆဲမုိ႔၊ ေသြးရဲသကၤန္း
ဆင္ျမန္းရင္းလာ၊
ေပတရာလမ္းမွာ
ေရႊဝါေရာင္ေသြးေတြ
ဒလေဟာ စီးဆင္းေနၿပီေလ။

ပစ္ေလာ့.... စစ္သား
အုိ... စစ္သားတုိ႔
တုိ႔ရြာတုိ႔ေျမ၊ တုိ႔ရြာေျမမွာ
ရဟန္းသံဃာ၊ က်င့္သိကၡာနဲ႔
ေနပါေသာ္လည္း
ပစ္ခတ္ဆဲမုိ႔၊ ဆင္းရဲကသာ
ကာလၾကာလွ်င္၊ သံဃာအမ်ား
ေက်ာင္းႀကိဳေက်ာင္းၾကား
ဘုရားႀကိဳ ဘုရားၾကား
လွည့္လည္သြားဆဲ
ဆြမ္းလဲမဘုန္း၊ ပုန္း၍ေနရ
သံဃာ့ဘဝ
ဆြမ္းမွ်မခံႏုိင္။

အုိ.... စစ္သား
လူသတ္သမားတုိ႔
ဒီဘာသာ ဒီသာသနာ
ဘယ္သူ႔ဘာသာ သာသနာလဲ
ဒီသံဃာ ဒီရဟန္း
ဘယ္သူ႔သံဃာ ရဟန္းလဲလုိ႔
ေမးျမန္းပါရေစ။
သတ္ရမဲ့သူက
ရဟန္းသံဃာေတြလား။

ရဟန္းသံဃာေတြ သတ္ျပ
ဗုဒၶကုိ ေစာ္ကားျပ
စစ္အစုိးရ ငရဲလားမွာ
ေသခ်ာတယ္ေဟ့။

ထေလာ့.... ျမန္မာ၊ အုိ... ျမန္မာတုိ႔
တုိ႔ရြာတုိ႔ျပည္၊ ဒီမုိကေရစီရေအာင္
စြမ္းေဆာင္ၾကေလ၊ ေဆာင္ၾကေလေလာ့။

ထာဝရအမွန္ကုိ၊ ခံယူခ်က္နဲ႔ ယုံၾကည္
တုိ႔တုိင္းျပည္ကုိ၊ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ပုံေဖာ္ဖုိ႔
သံဃာေတာ္ေတြတုိက္ပြဲ ေပ်ာ္ေနၿပီေလ။

ျပည္သူေတြရဲ႕ ဒုကၡခံစားမႈကုိ
ကုိယ္စားျပဳဦးေဆာင္တဲ့
သံဃာေတာ္မ်ားရဲ႕ အလင္းေရာင္ဟာ
အေမွာင္ဟူသမွ်ၿဖိဳခြင္း
လြတ္လပ္ျခင္း ဒီမုိကေရစီ
ျမန္မာတစ္ျပည္လုံး ရပါေစ။ေရးသားသူ။ ။ ပန္းသုခ ၁၈.၉.၀၉


(ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး (၂) ႏွစ္ျပည့္ အထိန္းအမွတ္)

အျပည့္အစံုသို႔...

ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး ႏွစ္ႏွစ္ျပည့္သစၥာဓိ႒ာန္ပြဲ


sacca-(18-09-09).wma -

အျပည့္အစံုသို႔...

Thursday, September 17, 2009

ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး (၁၆-၉-၀၉)

2nd SR Invite

အျပည့္အစံုသို႔...

Tuesday, September 15, 2009

ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး ( ဓမၼေဃာသက)

180909

အျပည့္အစံုသို႔...

သစၥာဓိ႒ာန္ျပဳ ဆုေတာင္းရျခင္း (သို႔) ထိေရာက္ေအာင္ ဆုေတာင္းမႈျပဳပုံ

thitsar3

အျပည့္အစံုသို႔...

Thursday, September 10, 2009

ေၾကညာခ်က္ႏွင့္ သစၥာဓိ႒ာန္ ( ၁၀-၉-၀၉ )
အျပည့္အစံုသို႔...

ဗိုလ္မႈး ေအာင္လင္းထြဋ္ က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေရႊမန္းသို ့ေပးစာ


ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသူရေရႊမန္းသုိ႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ..
အကုိႀကီးခင္ဗ်ာ..
က်ေနာ္ ေအာင္လင္းထြဋ္ပါ၊ အကုိႀကီး တပ္မ ၆၆ နည္းဗ်ဴဟာမႈးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ ကရင္ျပည္နယ္ကုိ စစ္ဆင္ေရးမသြားခင္ တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္္းေရးညြန္ၾကားေရးမႈးရုံး တုိက္ပြဲေထာက္လွွမ္္းေရးဌာနမွာ လာေရာက္ၾသ၀ါဒခံယူစဥ္ စစ္ဦးစီးမႈးဒုတိယတန္း ဗုိလ္မႈးေအာင္လင္းထြဋ္ရဲ႕ Ray Ban ကုိသတိရလိမ့္မယ္လုိ႔ထင္ပါတယ္။ ေနာင္ အကုိႀကီးတုိ႔ရဲ႕ နုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတကၠသုိလ္အပတ္စဥ္ (၁) သင္တန္းမွာ က်ေနာ္ ေထာက္လွမ္းေရးဘာသာရပ္ lecture လာပုိ႔တာကုိလည္း အမွတ္ရမိလိမ့္မယ္လုိ႕ထင္ပါတယ္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္္ႀကီးခင္ညြန္႔အေရးယူခံရၿပီးေနာက္ အကုိႀကီးေျပာခဲ့တဲ့ ဥပေဒရဲ႕အထက္မွာ ဘယ္သူမွမရွိေစရဘူးဆုိတဲ့ စကားလုံးဟာ က်ေနာ္တုိ႔ရင္ထဲမွာေရာ၊ ျမန္မာျပည္သူလူထုနဲ႔ တပ္မေတာ္သားတုိ႔ရဲ႕ရင္ထဲမွာေရာ အခုအခ်ိန္ထိ စြဲက်န္ေနခဲ့သလုိ …အားလုံးကလဲ အကုိႀကီးကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးကုိ အာဏာရွင္စနစ္ထဲက ကယ္တင္မဲ့ ကယ္တင္ရွင္ႀကီးျဖစ္လာလိမ့္မယ္လုိ႔ ေမ်ာ္လင့္မိခဲ့ပါတယ္။ က်ေနာ္သိရသေလာက္ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ားကလည္း အက္ုိႀကီးသာဦးေဆာင္မယ္ဆုိရင္ ေထာက္ခံဖုိ႔အသင့္လုိ႔ပဲလုိ႔သိရပါတယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊနဲ႕ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေမာင္ေအးတုိ႔ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္မႈေတြက္ုိစိတ္ပ်က္ေနၾကပါတယ္ဆုိတာ အားလုံးကေျပာေနၾကပါတယ္။ အကုိႀကီးဟာ က်ေနာ္တုိ႔ထက္ ႏုိင္ငံအေျခအေနကုိ အသိဆုံးျဖစ္သလုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ အေၾကာင္းကုိလည္း အသိဆုံးပါ။ တပ္မေတာ္သားမ်ားအပါအ၀င္ ျပည္သူလူထုနဲ႕ ႏုိင္ငံတကာကသိေအာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီးသန္းေရႊ ကုိျဖဳတ္ခ်ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႕ လက္တြဲ၍ ႏုိင္ငံေကာင္းရာေကာင္းေၾကာင္းလုပ္မယ္ဆုိရင္ အားလုံးက သာဓုေခၚၾကပါလိမ့္မယ္။ က်ေနာ္တုိ႕ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြ ျပည္တြင္းမွာေရာ ျပည္ပမွာေရာ ဒုကၡေရာက္ေနၾကပါတယ္။ ေရႊျမန္မာေတြ ႏုိင္ငံတကာမွာ က်ြန္ျဖစ္ေနသလုိ ျပည္တြင္းကျမန္မာေတြလဲ အာဏာပုိင္ေတြႏွိပ္စက္ခ်င္တုိင္းႏွိပ္စက္ခံေနရတဲ့ စစ္ကၽြန္ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ အကုိႀကီးအေနနဲ႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္းေရႊ ဘာေတြျဖစ္ၿပီး ဘာေတြလုပ္ေနတယ္၊ ဘယ္လုိစဥ္းစားေနတယ္ဆုိတာ အကုိႀကီးအသိဆုံးပါ။ ဒီပဲယင္းအေရးအခင္းရဲ႕ တရားခံဟာ
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္းေရႊဆိုတာ အကုိႀကီးသိပါတယ္။ ဒီပဲယင္းအေရးအခင္းၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ေဖ်ာင္းဖ်ခုိင္းတာလဲ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္းေရႊပါပဲ။ အဲဒီအခ်ိန္က ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ဗုိလ္မႈးႀကိီးတင္လႈိင္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရးမႈးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္၀င္း တန္ျပန္ေထာက္လွမ္းေရးဌာနႀကီးမႈး ဗုိလ္မႈးခ်ဳပ္သန္းထြန္းတုိ႕ကုိ အဖြဲ႔ ဖြဲ႕ေပးၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႕NLD ကုိေဆြးေႏြးခုိင္းတာလဲ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊပါပဲ။ အဲဒီေဆြးေႏြးလုိ႔ကရလာတဲ့ ရလဒ္ကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊကုိယ္တုိင္သေဘာတူၿပီးမွ ဖ်က္ပစ္တာလဲ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ ကုုိယ္တုိင္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အကုိႀကီးသိၿပီးျဖစ္ပါလိမ့္မယ္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ကဘာေတြ သေဘာတူခဲ့တယ္ဆုိတာ သိေအာင္ထပ္ၿပီးေျပာျပရရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႕ဦးတင္ဦးကုိလႊတ္ေပးမယ္ NLD အမ်ိဳးသာညီလာခံျပန္တက္မယ္ အမ်ိဳးသားညီလာခံရဲ႕ အေျခခံမႈေတြထဲကအခ်ိဳ႕အခ်က္အလက္ေတြျပန္ေဆြးေႏြးမယ္ ၁၉၉၀ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကုိ တနည္းနည္းျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳေပးမယ္ဆုိတဲ့အဓိကအခ်က္ေတြပါပါတယ္။ ဒီသေဘာတူညီခ်က္ေတြကုိ ပထမ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊက သေဘာတူတယ္ဆုိလုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ အဖြဲ႔ေတြ ၉၅% ေတာ့ေသခ်ာတယ္ဆုိၿပီး ၀မ္းသာမိခဲ့ၾကပါတယ္။ အမ်ိဳးသားညီလာခံစဖုိ႔ နီးၿပီဆုိမွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ စိတ္ေျပာင္းၿပီး ေစ့စပ္ညိွႏုိင္းေရးအဖြဲ႔ကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႕ဦးတင္ဦးကုိ ျပန္လႊတ္မေပးႏုိင္ေသးဘူးလုိ႔ေျပာခုိင္းတယ္။ ဒီေစ့စပ္ညိွႏုိင္းေရးအဖြဲ႔ကေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိျပန္လယ္သတင္းပုိ႕ေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရွင္တုိ႔ေယာက္်ားေတြလုပ္ေနၿပီး ကတိမတည္တဲ့လူေတြလုိ႔မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့တယ္ဆုိတာ အကုိႀကီးသိပါလိမ့္မယ္။ က်ေနာ္ေျပာခ်င္တာက အမ်ိဳးသီၼးတစ္ေယာက္ကုိ ဒီပဲယင္းမွာ အျပတ္ရွင္းဖုိ႔အမိန္႔ေပးခဲ့တယ္၊ လြတ္လာၿပီးေတာ့လဲ ဟုိလုိလုိဒီလုိလုိနဲ႔လိမ္ညာၿပီးလုံၿခံဳေရးအရ ထိန္းရပါတယ္ဆုိၿပီး ကမာၻကုိ ေျဗာင္လိမ္ခုိင္းတယ္ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ေလသံေရာ့သြားမွ ပုဒ္မ ၁၀/ခ ဆုိၿပီး လူမသိ သူမသိ ခ်ဳပ္္တယ္၊ ၅ႏွစ္ျပည့္လုိ႕ လြတ္ရက္ေစ့ေတာ့လဲ ကလိမ္ကက်စ္လုပ္ၿပီး ၆ႏွစ္လုိ႔ေျပာတယ္ ၆ႏွစ္ျပည့္လုိ လြတ္ခ်ိန္တန္ေတာ့ USA က ္Mr. Yattaw နဲ႔ အကြက္ဆင္ၿပီးဖမ္းတယ္ ဒါေတြက္ုိ ျပန္ေလ့လာရင္ အကုိႀကီးေျပာခဲ့တဲ့ ဥပေဒ ထက္မွာ ဘယ္သူမွ မရွိဘူးဆုိတာ ဟုတ္ပါေသးရဲ႕လား။ ၂၀၀၉ ခု ဂၽြန္လအတြင္းမွာ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္တုိး ေနျပည္ေတာ္က ေဆးရုံမွာ အေရးေပၚ ေဆးရုံတင္လုိက္ရတာ အဖုိးႀကီးရဲ႕ Pressure လုိ႔ မခံနုိင္လုိ႔ ဘူးသီးလုပ္ခံရလုိ႔ျဖစ္တယ္လုိ႔သိရတယ္။ တရားသူႀကီခ်ဳပ္ဆုိတာ ဥပေဒကုိ ထိန္းရမဲ့ အျမင့္ဆုံးအာဏာပုိင္ပါ။ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္က ထိန္းခ်င္ေပမဲ့ ဥပေဒထက္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီးကထင္ရာစုိင္းၿပီး လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ေနတာ ဥပေဒ ထက္မွာ ဘယ္သူမွ မရွိဘူးဆုိတာ ဟုတ္ပါရဲ႕လား။ အကုိႀကီးခင္ဗ်ား.. အကုိႀကီးကုိယ္တုိင္ေျပာခဲ့တဲ့ ဥပေဒ ထက္မွာ ဘယ္သူမွ မရွိေစရဘူးဆုိတဲ့ မွန္ကန္ျမင့္ျမတ္တဲ့စကားကုိ တည္ေစခ်င္ရင္ အကုိႀကီးကုိယ္တုိင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီးသန္းေရႊကိုိ ဖယ္ရွားဖုိ႔ပါပဲ။ အဲဒီေနာက္မွာ ကမၻာကုလသမဂၢလုံၿခံဳေရးေကာင္စီနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာကေတာင္းဆုိေနတဲ့ ေအာက္ပါအခ်က္သုံးခ်က္ကုိေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔ပါ။
၁ ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားျပန္လြတ္ေပးေရး
၂ ။ ႏုိင္ငံေကာင္းရာေကာင္းေၾကာင္းေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရး
၃ ။ အမ်ားသေဘာတူတဲ့ဖြဲ႔စည္းပုံနဲ႔အတူ လြတ္လပ္ၿပီးတရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္ေပးေရးတုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။
အကုိႀကီး ခင္ဗ်ာ. ယေန႔ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အာဏာရွင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီးသန္းေရႊ ရဲ႕လက္တြင္းကကယ္တင္ဖုိ႔ အကုိႀကီးဟာအဓိကျဖစ္ပါတယ္။ ( Psychic reflection ) ဆုိက္ကစ္ ရီဖေလးရွင္းျဖစ္ေနတဲ့ စိတၱဇေ၀ဒနာသည္ျဖစ္ေနတဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီးကိုိ အနားေပးဖုိ႔အခ်ိန္တန္ေနပါၿပီးခင္ဗ်ာ. နတ္လူသာဓုေခၚဖုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ေစာင့္ေနၾကပါတယ္။


ေအာင္လင္းထြဋ္ပါခင္ဗ်ာ

အျပည့္အစံုသို႔...

သံဃာ့အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္

သံဃာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ျမန္မာနိဳင္ငံ၏ ဦးေဆာင္မွဳျဖင့္ ျမန္မာျပည္တြင္း တြင္ တည္ရွိေသာ နိဳင္ငံေရးအင္အားစု(၁၄) ဖြဲ႕မွ လက္ရွိတည္ဆဲ စစ္အစိုးရအား ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္ၿပီး ျမန္မာတစ္ျပည္လံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး လွဳပ္ရွားမွဳႀကီး ျဖစ္ေပၚ လာေစေရး အတြက္ ဖြဲ႕စည္း ထားေသာ အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး လွဳပ္ရွားမွဳႀကီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ ေရးေကာ္မတီ မွ တပ္မေတာ္ထဲက အရာရွိ ၊ အရာခံ ၊ အၾကပ္ ၊ တပ္သားအားလံုးႏွင္႔ နအဖ စစ္အုပ္ ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားအတြင္း ပါဝင္အမႈထမ္းေနၾကသည္႔ အမ်ဳိးေကာင္းသား ၊ အမ်ဳိး ေကာင္းသားသမီး အားလံုးထံသို႔ အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးလွဳပ္ရွားမွဳႀကီးတြင္ သံဃာေတာ္မ်ား၊ ေက်ာင္းသား / ေက်ာင္းသူမ်ား ႏွင့္ ျပည္သူ/ျပည္သားမ်ား ဘက္မွ ရပ္တည္ေပးရန္ အိတ္ဖြင္႔ ေပးစာအား ျပည္တြင္းမွ တည္ရွိေသာ သံဃာအဖြဲ႕ခ်ဴပ္ - ျမန္မာနိဳင္ငံ ႏွင့္ နိဳင္ငံေရး အင္အားစု (၁၄) ဖြဲ႕မွ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမေန႔ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔အား ဂုဏ္ျပဳေသာ အေနျဖင့္ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ (၁၃) ခု ႏွင့္ လက္ေအာက္ ခံ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕(၆၅) ခု၊ ၀န္ႀကီးဌာန(၃၁) ခု ႏွင့္ လက္ေအာက္ခံ ရံုးဌာန (၉၃) ခု ၊ျပည္နယ္ ၊ တိုင္း ၊ ခရိုင္ ျပည္ခိုင္းၿဖိဳးရံုး (၄၀၅) ရံုး ထံသို႔ စာတိုက္မွ တဆင့္ ယေန႔ ( ၉ . ၉ . ၀၉ ) ရက္စြဲျဖင့္ ေပးပို႔ၿပီး မႏၱေလးၿမိဳ႕ ရန္ကင္းေတာင္ေတာ္တြင္ သံဃာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - ျမန္မာႏိုင္ငံ သံဃာ ( ၁၅ ) ပါးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစု (၁၄) ဖြဲ႕မွ လူပုဂၢိဳလ္ (၃၀) ဦးမွ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမ အတြက္ ေမတၱာပို႔အမွ်ေ၀ျခင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္ ေမာရသုတ္ေတာ္ ရြတ္ဖတ္ ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၾကသည္ ။ ထို႔အျပင္ သံဃာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - ျမန္မာနိဳင္ငံမွ ဆြမ္းခံ သံဃာ (၉) ပါးမွ မႏၱေလးေတာင္ေတာ္ ေပၚတြင္ မိမိတို႔ ဆြမ္းခံၿပီး ရရွိလာေသာ သပိတ္ (၉) လံုးမွ ဆြမ္းေတာ္မ်ားအား ဘုရားရွင္အား ရည္စူးကပ္လွဴၿပီး ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမ အတြက္ ေမတၱာပို႔ အမွ်ေ၀ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကေၾကာင္း GAB အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား သိေစ အပ္ပါသည္။

http://www.khitpyaing.org/news/Sep09/90909d.php ယခု လင့္သည္ ယေန႔ သံဃာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - ျမန္မာႏိ္ုင္ငံ ၏ လွဳပ္ရွားမွဳအား ေခတ္ၿပိဳင္ သတင္း စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ လင့္ ျဖစ္သည္။

အရွင္ ပါရမီခႏၱီ
တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး
သံဃာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - ျမန္မာႏိုင္ငံ
sangha.burma@gmail.com
www.slm.net.tc
O.C.F.N.F.A

အျပည့္အစံုသို႔...

Sunday, September 6, 2009

၈၈၈၈-ဆရာေတာ္ဦးပညာ၀ရ၏အၾကံျပဳစာ

အျပည့္အစံုသို႔...

၅-၉-၀၉ (ေၾကညာခ်က္နဲ့ပတ္သက္တဲ့သတင္းေတြကုိနားဆင္းနုိင္ပါသည္

http://www.bbc.co.uk/myanmar/news/story/2008/10/081008_saturday_evening.shtml
http://www.mediafire.com/?sharekey=f706800014eb69f9c79b87b207592a1ce04e75f6e8ebb871
http://www.mediafire.com/?sharekey=f706800014eb69f9c79b87b207592a1ce04e75f6e8ebb871

အျပည့္အစံုသို႔...

Saturday, September 5, 2009

ေၾကညာခ်က္( ၅-၉-၀၉ )


အျပည့္အစံုသို႔...

၂၀၀၇-စက္တင္ဘာေနာက္ပုိင္း ေက်ာင္းတုိက္အေျခေန

List of the Monks

အျပည့္အစံုသို႔...

ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမွတ္တမ္း

Forum Record,Sydney

အျပည့္အစံုသို႔...

DVB-သတင္းမ်ား


more


more

အျပည့္အစံုသို႔...

ဧရာ၀တီ-သတင္းမ်ား

အပစ္ရပ္ မြန္ေဒသတြင္လည္း မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေန

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းတြင္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ၎ပါတီႏွင့္ နီးစပ္ေသာ

ျမန္မာ တရုတ္ နယ္စပ္ ဒုကၡသည္မ်ား ပုိမုိထြက္ေျပးေန

စစ္အစုိးရ သတင္းစာမ်ားတြင္ ကုိးကန္႔ေဒသ တည္ၿငိမ္လာ ေသာေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား ျပန္လည္၀င္ေရာက္ လာသည္ဟု ေဖာ္ျပေနေသာ္လည္း ၀ အပစ္ရပ္အဖြဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္ရာ ပန္ဆန္းတြင္

စစ္ေတြတြင္ ေထာက္လွမ္းေရးမ်ား ဥပုသ္သည္ဟန္ေဆာင္၍ သတင္းယူ

ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ သံဃာေတာ္မ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈကို အာဏာပိုင္မ်ားက ဘုရားေက်ာင္းကန္ အစရွိ သည့္ သာသနာ့နယ္ေျမ မ်ားတြင္ပါ ဘာသာတရား ကိုင္း႐ႈိင္းသူမ်ား ဟန္ေဆာင္၍

တိုင္းရင္းေဆးႏွင့္ င႐ုတ္ဆီမ်ား ထပ္မံပိတ္ပင္

ျမန္မာျပည္တြင္း ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနေသာ တိုင္းရင္းေဆး၀ါး အမွတ္တံဆိပ္ ၁၄ မ်ိဳးႏွင့္ ငရုတ္ဆီ အမ်ိဳးအစား ၁၀ မ်ိဳးကို သံုးစြဲရန္ မသင့္ေၾကာင္း က်န္းမာေရး ၀န္ၾကီးဌာနက ယမန္ေန႔

အျပည့္အစံုသို႔...

မဇၥ်ိမသတင္းမ်ား

ဦးေရႊအုန္းႏွင့္ တတိယအင္အားစု မဟာမိတ္အဖဲြ႔ ဖဲြ႔စည္းမည္

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြဝင္မည့္ ဝါရင့္ရွမ္းႏုိင္ငံေရးသမားၾကီး ဦးေရႊအုန္းက ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး၌ တတိယအင္အားစုအျဖစ္ လႈပ္ရွားေနသူတစုႏွင့္ မဟာမိတ္အဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းသြား...

အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ မလံုမၿခံဳ ခႏၶာပံုမ်ား ခိုး႐ိုက္သူ ေထာင္က်

အမ်ဳိးသမီး ၂၀ ခန္႔၏ ခႏၶာကိုယ္ေအာက္ပိုင္းကို မိုဘိုင္းဖုန္းျဖင့္ ခုိး႐ိုက္ကူးခဲ့သူဟု စြပ္စဲြကာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားတစ္ဦးကို ေထာင္ဒဏ္ သီတင္းပတ္ ၁၂...

ျမန္မာ့အထည္ခ်ဳပ္ တူရကီႏွင့္ ေဒၚလာ ၆ သန္းခြဲဖိုး သေဘာတူ

ျမန္မာ့ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တူရကီ အထည္အလိပ္အုပ္စု တီးမားတို႔ ေဒၚလာ ၆ သန္းခြဲတန္ စီမံကိန္းတခုအတြက္ ရန္ကုန္တြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ကာ......

ေဝ ႏွင့္ စစ္အစိုးရ ေပါင္းမိလွ်င္ UWSA မလြယ္

စစ္အစိုးရ၏ `ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈ´ အေၾကာင္း အေတာ္ေလးေျပာၾကသည္။ သို႔ေသာ္ မ်က္စိလွ်မ္းေနၾကသည္မွာ ဤအေျခအေနမ်ားကို စစ္အစိုးရက ဖန္တီးခဲ့ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အကြဲအၿပဲမ်ားကို...

အျပည့္အစံုသို႔...

VOA-သတင္းမ်ား

Burmese opposition leader Aung San Suu Kyi (file photo)

ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေဆာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အမႈကုိ ျပန္လည္ၾကားနာဖုိ႔ သူ႔ရဲ႕ ဥပေဒက်ဳိးေဆာင္ေတြက ေလွ်ာက္လဲခ်က္ တင္ထားတာကုိ ရန္ကုန္တုိင္းတရားရုံးက လက္ခံလုိက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။

အျပည့္အစံုသို႔...

blogger templates | Make Money Online