Saturday, January 2, 2010

လြတ္လပ္ေရးေႀကညာစာတမ္းႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးေက်ာက္တိုင္ အုတ္ျမစ္ခ် မိန္ ့ခြန္း မူရင္းထဲတြင္ ပါသလိုလိုႏွင့္ ထည့္သြင္း လိမ္လည္ေရးသားထားေသာ The Voice ေဆာင္းပါး။

ယခုေနာက္ဆုံးထုတ္ The Voice ဂ်ာနယ္ (အတြဲ ၆ - အမွတ္ ၉) ရဲ ့ စာမ်က္ႏွာ (၁၇) မွာ ေအးလြင္ (ေဖာင္ေတာ္သီ) ရဲ ့ ေဆာင္းပါး “ေမာ္ကြန္းကဗ်ဥ္းမ်ားက သတည္းခ်၊ ရသင့္သည့္ သတိတရားမ်ား” ေဆာင္းပါးပါ ေရးသားေဖၚျပခ်က္နဲ ့ လြတ္လပ္ေရးေက်ာက္တိုင္ဓါတ္ပုံေအာက္မွာ ေရးထားတဲ့ “ျပည္ေထာင္စုရဲ ့ ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဴပ္ပုံအေျခခံဥပေဒကို လိုက္နာရိုေသေသာ အသင္းအဖြဲ ့မ်ားအားလုံးအတြက္ မွ်မွ်တတ အသုံးခ်ရန္ ျဖစ္တယ္” စာသားဟာ ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရး ရရွိေအာင္ သက္စြန္ ့ႀကဳိးပမ္းေပးခဲ့ႀကတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဴပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ တကြေသာ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားနဲ ့ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူအေပါင္းဟာ ေစာ္ကားလိုက္ျခင္းဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။


“ျပည္ေထာင္စုရဲ ့ ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဴပ္ပုံအေျခခံဥပေဒကို လိုက္နာရိုေသေသာ အသင္းအဖြဲ ့မ်ားအားလုံးအတြက္ မွ်မွ်တတ အသုံးခ်ရန္ ျဖစ္တယ္” ေရးသားမွဳဟာ ယခု နအဖက လိမ္ဆည္ျပီး ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္ေရး ကိုယ့္ဖာသာ အကြက္ဆင္ျပီး အတည္ျပဳထားတဲ့ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ ့စည္းပုံကို လိုက္နာရိုေသရမွာလား။ လိုက္နာရိုေသေသာ အသင္းအဖြဲ ့မ်ားအားလုံးဟာ နအဖ၊ ႀကံ ့ဖြတ္၊ နအဖအမ်ဳိးသမီးေရးရာအဖြဲ ့ေတြကေန ေ၀ပုံေ၀က် တိုင္းျပည္အခ်ဴပ္အျခာအာဏာကို လုယူမွ်ေ၀ႀကတာကို ေျပာတာပါလား။


မူရင္းလြတ္လပ္ေရးေႀကညာစာတမ္းထဲမွာေရာ၊ ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဴပ္ေဟာင္း ဦးႏု ေျပာတဲ့ လြတ္လပ္ေရးေမာ္ကြန္းေက်ာက္တိုင္ အုတ္ျမစ္ခ် မိန္ ့ခြန္းစကားမွာေရာ လုံး၀ မပါရွိတဲ့ ဒီစာသားကို ပါသလိုလိုနဲ ့ လိမ္ညာထည့္သြင္းျပီး နအဖအလိုက် လွည္ျဖားေရးသားထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

မူရင္း လြတ္လပ္ေရးေႀကည္စာတမ္းထဲမွာ ပါတဲ့ အပိုဒ္ ၅ မွာ ေရးသားထားမွဳကို ႀကည့္ႏိုင္ပါတယ္။

“ငါတုိ႔ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးသည္ မည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ တစ္ဖြဲ႕တစ္သင္း၏ အေမြအႏွစ္မဟုတ္၊ မည္သူတစ္ဦးတစ္ ေယာက္တစ္ဖြဲ႕တစ္သင္း၏ ပုဂၢလိကအပုိင္ ပစၥည္းမဟုတ္၊ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ တစ္ဖြဲ႕တစ္သင္းက ခ်ဳပ္ကုိင္အႏုိင္သိမ္းယူ အက်ဳိးခံစားအပ္ေသာ ႏုိင္ငံမဟုတ္၊ အတိတ္ကာလကလည္းေကာင္း၊ ယခုမ်က္ ေမွာက္တြင္လည္းေကာင္း၊ေနာင္လာလတံ့ ေသာ အနာဂတ္ကာလ၌ လည္းေကာင္း၊ ငါတုိ႔ျပည္ေထာင္စုႀကီးအတြင္း၌ မွီတင္း ေနထုိင္ၾကေသာႀကီးငယ္ေ၀းနီး က်ားမ မျခား သစၥာေတာ္ခံႏုိင္ငံသား ဟူသေရြ႕ ဒုိ႔၏အေမြအႏွစ္အပုိင္ပစၥည္း အက်ဳိးခံစား ရာျဖစ္သည္ဟူေသာ လူ႔ဘာသာ လူ႔တရား ႏွင့္အညီကမၻာဦးကာလလူတုိ႔၏ စည္း႐ုံးမႈ ၌ လူအေပါင္းတုိ႔၏ သေဘာဆႏၵအရလူ အ၀ွမ္း၏အက်ဳိးကုိေကာင္းစြာ ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္အံ့ေသာပုဂၢိဳလ္ကုိေရြးေကာက္၍ သမၼတ တင္ေျမႇာက္ၾကေသာ မေဖာက္မျပန္ မစြန္း မၿငိပကတိသန္႔ရွင္းျဖဴစင္ေသာ မူလလူ႔၀ါဒ ႏွင့္ေလ်ာ္စြာ စည္းကမ္းဥပေဒ ေသခ်ာထင္ ရွားစြာပုိင္းျခားသတ္မွတ္တူညီေသာ တရား တူညီေသာအခြင့္အေရးတူညီေသာ အဆင့္ အတန္းအားျဖင့္ ကမၻာအရွည္တည္စိမ့္ ေသာငွာ လူအေပါင္းတုိ႔၏ဆႏၵသာလွ်င္ အဓိကျဖစ္ေသာ သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ တည္းဟူေသာ ျမတ္ေသာအျဖစ္ကုိ လက္ ဆုပ္လက္ကုိင္ ငါတုိ႔အပုိင္ရၿပီ။” လို ့ မူရင္းမွာ ေဖၚျပထားတာပါ။

ထို ့အတူ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၄) ရက္ေန ့မွာ ေျပာႀကားခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဴပ္ေဟာင္း ဦးႏု ေျပာတဲ့ လြတ္လပ္ေရးေမာ္ကြန္းေက်ာက္တိုင္ အုတ္ျမစ္ခ် မိန္ ့ခြန္းစကားမူရင္းကိုလည္း ေအာက္ပါအတိုင္း ႀကည့္ရွဴႏိုင္ပါတယ္။

“ယေန႔ရရွိတဲ့ လြတ္လပ္ေရးဟာ အသင္းအဖြဲ႕တစ္ခုတည္းရဲ႕ လြတ္လပ္ေရး မဟုတ္။ ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္၊ဆုိရွယ္လစ္၊ ကြန္ျမဴနစ္၊ လူငယ္၊ အမ်ဳိးသမီး၊ ေတာင္သူလယ္သမား၊ အလုပ္သမားအစည္းအ႐ုံးသမဂၢ အစရွိတဲ့ အသင္းအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးက ကုိယ္ဆုိင္ရာနယ္နိမိတ္အတြင္းမွေနၿပီး နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ႀကီးကုိ ၀ုိင္းအုံတုိက္ခုိက္ခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ရရွိလာေသာ လြတ္လပ္ေရးျဖစ္တဲ့အတြက္ ယခုလြတ္လပ္ေရးဟာ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္၊ ဆုိရွယ္လစ္၊ ကြန္ျမဴနစ္၊ လူငယ္၊ အမ်ဳိးသမီး၊ ေတာင္သူလယ္သမား၊ အလုပ္သမားအစည္းအ႐ုံး သမဂၢ အစရွိတဲ့ မ်ားေျမာင္လွစြာေသာ အသင္းအဖြဲ႕အားလုံးရဲ႕လြတ္လပ္ေရး ျဖစ္တယ္။” လို ့ မူရင္း ေျပာႀကားခ်က္ပါ စာသား ျဖစ္ပါတယ္။ဒီ The Voice ဂ်ာနယ္ပါ ေဆာင္းပါးပါ စာသားကို လိမ္ညာထည့္သြင္းေရးသားေဖၚျပသူ ေအးလြင္ (ေဖာင္ေတာ္သီ) ဟာ နအဖအဖြဲ ့၀င္ေသာ္လည္းေကာင္း (သို ့) နအဖ ထိပ္တန္းလက္ပါးေစႀကီး တစ္ဦး ျဖစ္ႏိုင္သလို The Voice ဂ်ာနယ္ကလည္း နအဖလက္ပါးေစစာေစာင္ ျဖစ္လာပါျပီၤ။

ဒါေႀကာင့္ - The Voice ဂ်ာနယ္ထဲမွာ ေဖၚျပထားတဲ့ စာမ်က္ႏွာ (၁၇) က ေအးလြင္ (ေဖာင္ေတာ္သီ) ရဲ ့ ေဆာင္းပါးပါ “ျပည္ေထာင္စုရဲ ့ ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဴပ္ပုံအေျခခံဥပေဒကို လိုက္နာရိုေသေသာ အသင္းအဖြဲ ့မ်ားအားလုံးအတြက္ မွ်မွ်တတ အသုံးခ်ရန္ ျဖစ္တယ္” စာသားဟာ လိမ္ညာျပီထည့္ထားတာျဖစ္ျပီး နအဖေတြရဲ ့ လိမ္လည္လွည့္ျဖားထည့္ထားတဲ့ စာသားသာ ျဖစ္ပါေႀကာင္း ကြ်န္ေတာ္ နစ္ေနမန္းမွ ျမန္မာျပည္သူလူထုအား အသိေပး ေဖၚျပလိုက္ရပါတယ္။

The Voice စာေစာင္အား ဤေနရာမွာ ေဒါင္းလုပ္ လုပ္ ႀကည့္ႏိုင္ပါတယ္။

http://www.mediafire.com/?nznqn0hqlqj

မူရင္းလြတ္လပ္ေရးေႀကညာစာတမ္းကို ဤေနရာမွာ ေဒါင္းလုပ္ လုပ္ ႀကည့္ႏိုင္ပါတယ္။

http://www.mediafire.com/?iti2wcmjryn

ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဴပ္ေဟာင္း ဦးႏု ေျပာတဲ့ လြတ္လပ္ေရးေမာ္ကြန္းေက်ာက္တိုင္ အုတ္ျမစ္ခ် မိန္ ့ခြန္းစကားကို ဤေနရာမွာ ေဒါင္းလုပ္ လုပ္ ႀကည့္ႏိုင္ပါတယ္။

http://www.mediafire.com/?ea3x4zymdtw

0 Comments:

blogger templates | Make Money Online