Thursday, September 10, 2009

ဗိုလ္မႈး ေအာင္လင္းထြဋ္ က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေရႊမန္းသို ့ေပးစာ


ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသူရေရႊမန္းသုိ႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ..
အကုိႀကီးခင္ဗ်ာ..
က်ေနာ္ ေအာင္လင္းထြဋ္ပါ၊ အကုိႀကီး တပ္မ ၆၆ နည္းဗ်ဴဟာမႈးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ ကရင္ျပည္နယ္ကုိ စစ္ဆင္ေရးမသြားခင္ တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္္းေရးညြန္ၾကားေရးမႈးရုံး တုိက္ပြဲေထာက္လွွမ္္းေရးဌာနမွာ လာေရာက္ၾသ၀ါဒခံယူစဥ္ စစ္ဦးစီးမႈးဒုတိယတန္း ဗုိလ္မႈးေအာင္လင္းထြဋ္ရဲ႕ Ray Ban ကုိသတိရလိမ့္မယ္လုိ႔ထင္ပါတယ္။ ေနာင္ အကုိႀကီးတုိ႔ရဲ႕ နုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတကၠသုိလ္အပတ္စဥ္ (၁) သင္တန္းမွာ က်ေနာ္ ေထာက္လွမ္းေရးဘာသာရပ္ lecture လာပုိ႔တာကုိလည္း အမွတ္ရမိလိမ့္မယ္လုိ႕ထင္ပါတယ္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္္ႀကီးခင္ညြန္႔အေရးယူခံရၿပီးေနာက္ အကုိႀကီးေျပာခဲ့တဲ့ ဥပေဒရဲ႕အထက္မွာ ဘယ္သူမွမရွိေစရဘူးဆုိတဲ့ စကားလုံးဟာ က်ေနာ္တုိ႔ရင္ထဲမွာေရာ၊ ျမန္မာျပည္သူလူထုနဲ႔ တပ္မေတာ္သားတုိ႔ရဲ႕ရင္ထဲမွာေရာ အခုအခ်ိန္ထိ စြဲက်န္ေနခဲ့သလုိ …အားလုံးကလဲ အကုိႀကီးကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးကုိ အာဏာရွင္စနစ္ထဲက ကယ္တင္မဲ့ ကယ္တင္ရွင္ႀကီးျဖစ္လာလိမ့္မယ္လုိ႔ ေမ်ာ္လင့္မိခဲ့ပါတယ္။ က်ေနာ္သိရသေလာက္ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ားကလည္း အက္ုိႀကီးသာဦးေဆာင္မယ္ဆုိရင္ ေထာက္ခံဖုိ႔အသင့္လုိ႔ပဲလုိ႔သိရပါတယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊနဲ႕ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေမာင္ေအးတုိ႔ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္မႈေတြက္ုိစိတ္ပ်က္ေနၾကပါတယ္ဆုိတာ အားလုံးကေျပာေနၾကပါတယ္။ အကုိႀကီးဟာ က်ေနာ္တုိ႔ထက္ ႏုိင္ငံအေျခအေနကုိ အသိဆုံးျဖစ္သလုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ အေၾကာင္းကုိလည္း အသိဆုံးပါ။ တပ္မေတာ္သားမ်ားအပါအ၀င္ ျပည္သူလူထုနဲ႕ ႏုိင္ငံတကာကသိေအာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီးသန္းေရႊ ကုိျဖဳတ္ခ်ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႕ လက္တြဲ၍ ႏုိင္ငံေကာင္းရာေကာင္းေၾကာင္းလုပ္မယ္ဆုိရင္ အားလုံးက သာဓုေခၚၾကပါလိမ့္မယ္။ က်ေနာ္တုိ႕ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြ ျပည္တြင္းမွာေရာ ျပည္ပမွာေရာ ဒုကၡေရာက္ေနၾကပါတယ္။ ေရႊျမန္မာေတြ ႏုိင္ငံတကာမွာ က်ြန္ျဖစ္ေနသလုိ ျပည္တြင္းကျမန္မာေတြလဲ အာဏာပုိင္ေတြႏွိပ္စက္ခ်င္တုိင္းႏွိပ္စက္ခံေနရတဲ့ စစ္ကၽြန္ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ အကုိႀကီးအေနနဲ႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္းေရႊ ဘာေတြျဖစ္ၿပီး ဘာေတြလုပ္ေနတယ္၊ ဘယ္လုိစဥ္းစားေနတယ္ဆုိတာ အကုိႀကီးအသိဆုံးပါ။ ဒီပဲယင္းအေရးအခင္းရဲ႕ တရားခံဟာ
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္းေရႊဆိုတာ အကုိႀကီးသိပါတယ္။ ဒီပဲယင္းအေရးအခင္းၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ေဖ်ာင္းဖ်ခုိင္းတာလဲ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္းေရႊပါပဲ။ အဲဒီအခ်ိန္က ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ဗုိလ္မႈးႀကိီးတင္လႈိင္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရးမႈးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္၀င္း တန္ျပန္ေထာက္လွမ္းေရးဌာနႀကီးမႈး ဗုိလ္မႈးခ်ဳပ္သန္းထြန္းတုိ႕ကုိ အဖြဲ႔ ဖြဲ႕ေပးၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႕NLD ကုိေဆြးေႏြးခုိင္းတာလဲ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊပါပဲ။ အဲဒီေဆြးေႏြးလုိ႔ကရလာတဲ့ ရလဒ္ကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊကုိယ္တုိင္သေဘာတူၿပီးမွ ဖ်က္ပစ္တာလဲ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ ကုုိယ္တုိင္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အကုိႀကီးသိၿပီးျဖစ္ပါလိမ့္မယ္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ကဘာေတြ သေဘာတူခဲ့တယ္ဆုိတာ သိေအာင္ထပ္ၿပီးေျပာျပရရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႕ဦးတင္ဦးကုိလႊတ္ေပးမယ္ NLD အမ်ိဳးသာညီလာခံျပန္တက္မယ္ အမ်ိဳးသားညီလာခံရဲ႕ အေျခခံမႈေတြထဲကအခ်ိဳ႕အခ်က္အလက္ေတြျပန္ေဆြးေႏြးမယ္ ၁၉၉၀ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကုိ တနည္းနည္းျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳေပးမယ္ဆုိတဲ့အဓိကအခ်က္ေတြပါပါတယ္။ ဒီသေဘာတူညီခ်က္ေတြကုိ ပထမ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊက သေဘာတူတယ္ဆုိလုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ အဖြဲ႔ေတြ ၉၅% ေတာ့ေသခ်ာတယ္ဆုိၿပီး ၀မ္းသာမိခဲ့ၾကပါတယ္။ အမ်ိဳးသားညီလာခံစဖုိ႔ နီးၿပီဆုိမွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ စိတ္ေျပာင္းၿပီး ေစ့စပ္ညိွႏုိင္းေရးအဖြဲ႔ကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႕ဦးတင္ဦးကုိ ျပန္လႊတ္မေပးႏုိင္ေသးဘူးလုိ႔ေျပာခုိင္းတယ္။ ဒီေစ့စပ္ညိွႏုိင္းေရးအဖြဲ႔ကေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိျပန္လယ္သတင္းပုိ႕ေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရွင္တုိ႔ေယာက္်ားေတြလုပ္ေနၿပီး ကတိမတည္တဲ့လူေတြလုိ႔မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့တယ္ဆုိတာ အကုိႀကီးသိပါလိမ့္မယ္။ က်ေနာ္ေျပာခ်င္တာက အမ်ိဳးသီၼးတစ္ေယာက္ကုိ ဒီပဲယင္းမွာ အျပတ္ရွင္းဖုိ႔အမိန္႔ေပးခဲ့တယ္၊ လြတ္လာၿပီးေတာ့လဲ ဟုိလုိလုိဒီလုိလုိနဲ႔လိမ္ညာၿပီးလုံၿခံဳေရးအရ ထိန္းရပါတယ္ဆုိၿပီး ကမာၻကုိ ေျဗာင္လိမ္ခုိင္းတယ္ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ေလသံေရာ့သြားမွ ပုဒ္မ ၁၀/ခ ဆုိၿပီး လူမသိ သူမသိ ခ်ဳပ္္တယ္၊ ၅ႏွစ္ျပည့္လုိ႕ လြတ္ရက္ေစ့ေတာ့လဲ ကလိမ္ကက်စ္လုပ္ၿပီး ၆ႏွစ္လုိ႔ေျပာတယ္ ၆ႏွစ္ျပည့္လုိ လြတ္ခ်ိန္တန္ေတာ့ USA က ္Mr. Yattaw နဲ႔ အကြက္ဆင္ၿပီးဖမ္းတယ္ ဒါေတြက္ုိ ျပန္ေလ့လာရင္ အကုိႀကီးေျပာခဲ့တဲ့ ဥပေဒ ထက္မွာ ဘယ္သူမွ မရွိဘူးဆုိတာ ဟုတ္ပါေသးရဲ႕လား။ ၂၀၀၉ ခု ဂၽြန္လအတြင္းမွာ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္တုိး ေနျပည္ေတာ္က ေဆးရုံမွာ အေရးေပၚ ေဆးရုံတင္လုိက္ရတာ အဖုိးႀကီးရဲ႕ Pressure လုိ႔ မခံနုိင္လုိ႔ ဘူးသီးလုပ္ခံရလုိ႔ျဖစ္တယ္လုိ႔သိရတယ္။ တရားသူႀကီခ်ဳပ္ဆုိတာ ဥပေဒကုိ ထိန္းရမဲ့ အျမင့္ဆုံးအာဏာပုိင္ပါ။ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္က ထိန္းခ်င္ေပမဲ့ ဥပေဒထက္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီးကထင္ရာစုိင္းၿပီး လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ေနတာ ဥပေဒ ထက္မွာ ဘယ္သူမွ မရွိဘူးဆုိတာ ဟုတ္ပါရဲ႕လား။ အကုိႀကီးခင္ဗ်ား.. အကုိႀကီးကုိယ္တုိင္ေျပာခဲ့တဲ့ ဥပေဒ ထက္မွာ ဘယ္သူမွ မရွိေစရဘူးဆုိတဲ့ မွန္ကန္ျမင့္ျမတ္တဲ့စကားကုိ တည္ေစခ်င္ရင္ အကုိႀကီးကုိယ္တုိင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီးသန္းေရႊကိုိ ဖယ္ရွားဖုိ႔ပါပဲ။ အဲဒီေနာက္မွာ ကမၻာကုလသမဂၢလုံၿခံဳေရးေကာင္စီနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာကေတာင္းဆုိေနတဲ့ ေအာက္ပါအခ်က္သုံးခ်က္ကုိေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔ပါ။
၁ ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားျပန္လြတ္ေပးေရး
၂ ။ ႏုိင္ငံေကာင္းရာေကာင္းေၾကာင္းေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရး
၃ ။ အမ်ားသေဘာတူတဲ့ဖြဲ႔စည္းပုံနဲ႔အတူ လြတ္လပ္ၿပီးတရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္ေပးေရးတုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။
အကုိႀကီး ခင္ဗ်ာ. ယေန႔ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အာဏာရွင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီးသန္းေရႊ ရဲ႕လက္တြင္းကကယ္တင္ဖုိ႔ အကုိႀကီးဟာအဓိကျဖစ္ပါတယ္။ ( Psychic reflection ) ဆုိက္ကစ္ ရီဖေလးရွင္းျဖစ္ေနတဲ့ စိတၱဇေ၀ဒနာသည္ျဖစ္ေနတဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီးကိုိ အနားေပးဖုိ႔အခ်ိန္တန္ေနပါၿပီးခင္ဗ်ာ. နတ္လူသာဓုေခၚဖုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ေစာင့္ေနၾကပါတယ္။


ေအာင္လင္းထြဋ္ပါခင္ဗ်ာ

0 Comments:

blogger templates | Make Money Online