Friday, July 31, 2009

မွ်တမႈႏွင့္ ဂုဏ္ၾကက္သေရ၂၀၀၃ ခုႏွစ္က ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ က်ေနာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရစဥ္က စစ္အစိုးရက ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ စီးနင္းလာသည့္ ယာဥ္တန္းကို တိုက္ခိုက္ရန္အတြက္ အမိန္႔မေပးမီ ကာလ ျဖစ္သည္။

ဤအစုလိုက္အျပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေထာက္ခံသူ အမ်ားအျပား ေသဆံုးခဲ့ရသလို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကုိယ္တိုင္လည္း အဖမ္းခံခဲ့ရသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စကားေျပာေလရာ ႏိုင္ငံေနရာ အႏွံ႔အျပားတြင္ လူေထာင္ ေသာင္း ခ်ီ၍ စုေ၀းလာသည့္အတြက္ေၾကာင့္လည္း အစိုးရက ရက္ရက္စက္စက္ တခုခု ျပဳမူ လာေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၿခိမ္းေျခာက္သတိေပးမႈမ်ား မ်ားျပားလာေနေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သတိေပး ေျပာၾကားခဲ့ေသးသည္။ လူျမင္ကြင္းမွေပ်ာက္ကြယ္ေန၍ တဦးတည္းထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္တိုင္ လူထုအၾကား ေဒၚေအာင္ ဆန္း စုၾကည္အေပၚ ေထာက္ခံေနမႈမွာ ေလ်ာ့က်မသြားခဲ့ပါ။ အႏၱရာယ္တိုးမ်ားလာေနေသာ္လည္း မေလွ်ာ့တန္း ဆက္ လက္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ စြမ္းအားႏွင့္ ဇြဲစိတ္သန္မႈမွာ ေလးစားအားက်ဖြယ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယခု ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ဟန္ျပခံုရံုးတြင္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူ႔တြင္ရွိေနသည့္ ရွားရွားပါးပါး အရည္အေသြး မ်ားကို အသံုးခ်၍ ေက်ာ္ျဖတ္သြားမည္ဆိုသည္ကို သိေနပါသည္။ မည္သို႔ျဖစ္ေစ ဤျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကို အင္အားတိုး၍ တက္ႂကြေစမည္ျဖစ္ၿပီး ပို၍ပင္ ေထာက္ခံမႈအားေကာင္းလာမည္သာ ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္မ်ားက အျဖစ္အပ်က္မ်ားတြင္လည္း ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ၏ ကေလးကလား ဆန္ဆန္ ညစ္ပတ္ကြက္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္တဦးအလား တည္ၾကည္စြာ တုံ႔ျပန္ ျပဳမူခဲ့ပံု ေနာက္တႀကိမ္ကို ျမင္ခဲ့ၾကရျပန္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ သတင္းမီဒီယာမ်ားကလည္း ဤသတင္းကိုသာ အသားေပး ေဖာ္ျပခဲ့ ၾကသည္။ အခ်ဳပ္အေႏွာင္ခံေနရသည့္တိုင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနႏွင့္ အလြန္ အင္အားႀကီးလာေအာင္၊ ရွိသမွ် မေရမတြက္ႏိုင္သည့္ အင္အားမ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ စုျပံဳစီးဆင္းသြားေလေအာင္ စစ္အစိုးရက လုပ္ေပးေန သည့္ အသြင္ျဖစ္ေနပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံတြင္ ရွိေနသည့္ အာဏာအစြမ္းသည္ ေနရာေပါင္းမ်ားစြာမွ စီးဆင္းလာပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရးအတြက္ သူ႔ထံတြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားေနၾကသူ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရွိ လူေပါင္းမ်ားစြာထံမွ လာပါသည္။ လယ္ကြင္း ထဲရွိ ဆင္းရဲမြဲေတေနသည့္ လယ္သမားမ်ားမွသည္ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသရွိ နာဂစ္ေလမုန္တိုင္းဒဏ္ ခံစားခဲ့ၾကရသည့္ ဒုကၡ သည္မ်ားထံမွ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာျပည္နယ္စပ္ျပင္ပရွိ ဒုကၡသည္မ်ားမွသည္ ျပည္တြင္း၌ပင္ တိမ္းေရွာင္ေျပးလႊားေနၾက ရသည့္ ျပည္တြင္းဒုကၡသည္မ်ားထံမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ စစ္အစိုးရ ဒုကၡေပးမႈေၾကာင့္ အသက္ငင္ေနၾကရသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွသည္၊ ျပည္သူ႔အက်ဳိး ထမ္းေဆာင္ေပးခြင့္ မရရွာေသာ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ား ထံမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ စုျပံဳေရာက္ရွိလာၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ထိုမွ်မက က်ေနာ္တို႔၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚတြင္ မယံုၾကည္ႏိုင္ သံသယအျမင္အျပည့္ျဖင့္ ၾကည့္ေနၾကရသည့္ ကမၻာ ႀကီးထဲ၌ တည္ၾကည္မႈ၊ ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔ အနစ္နာခံမႈ စသည့္ သူမတူသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အရည္အခ်င္းမ်ားကို ေလးစားၾကည္ညိဳေနၾကသူမ်ားထံမွလည္း ၎အာဏာခြန္အားမ်ားလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုမွ်မက တကိုယ္ေတာ္၊ သတၱိ ေျပာင္ေျမာက္လွသည့္ အမ်ဳိးသမီးတဦးအေပၚ တေသြးတသံတမိန္႔ ျဖစ္ေနသည့္ စစ္တပ္ႀကီးတခုလံုးက ရန္ျပဳခံေနရသည့္ အေျခအေန၊ ဇာတ္နာစရာအေၾကာင္းမွလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊအေနႏွင့္ ဤသို႔ ခြန္အားမ်ား စီးဆင္းလာေန မႈကို ရပ္ဆိုင္းပိတ္ဆို႔ႏိုင္ဖြယ္ အေၾကာင္းမရွိပါ။ တိုး၍သာ ပို၍ျပင္းထန္စြာ၊ ပို၍ ျမန္ဆန္စြာ စီးဆင္းလာမည္သာ ျဖစ္ပါ သည္။ ဤအခ်က္ေၾကာင့္လည္း သူတို႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေၾကာက္ရြံ႔စိုးရိမ္ေနၾကပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အာဏာအစြမ္းက သူ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွန္ကန္မႈ၊ ထက္ျမက္မႈအေပၚတြင္ ထပ္၍ထပ္၍ တိုးတက္ လာေနေၾကာင္း ပို၍ ထင္ရွားလာရပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သိပ္ေခါင္းမာသည္၊ သိပ္ ေပ်ာ့ေျပာင္းသည္၊ သိပ္အေလွ်ာ့ေပး ေစ့စပ္လိုသည္၊ အေလွ်ာ့ေပး ေစ့စပ္လိုစိတ္မရွိ.. စသျဖင့္ ေ၀ဖန္ခဲ့သူ အမ်ားရွိခဲ့ၿပီး၊ တခ်ဳိ႕ပညာရွင္မ်ားပင္ ပါ၀င္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုသူမ်ားက ေဖာ္ျပခ်က္မွာ အကယ္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ကမၻာႀကီး က သာ စစ္အစိုးရအေပၚ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ဆက္ဆံခဲ့ၾကပါက စစ္အစိုးရက သူ႔ဘာသာ ေျပာင္းလဲသြားမည္ဟု ဆိုၾက ပါသည္။ အကယ္၍ က်ေနာ္တို႔က စစ္အစိုးရအေပၚ သနားၾကင္နာစြာဆက္ဆံပါက အမွန္ပင္ စစ္အစိုးရေျပာင္းလဲသြားမည္ ဟု သူတို႔ စိတ္ထဲက ယံုၾကည္စြာေျပာဆိုေနခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ (ဤသို႔ေျပာဆိုေနၾကေသာ္လည္း သူတို႔၏အျမင္ကို ေထာက္ခံပံ့ပိုးေပးမည့္ သက္ေသသာဓက တစံုတရာ မရွိပါ။)

ထိုသူမ်ားတြင္ အခ်ိန္ႏွင့္ ခြန္အား ေျမာက္မ်ားစြာ ရွိခဲ့ၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ သမိုင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စာအုပ္ တြဲမ်ား ထြက္ရ ေလာက္ေအာင္၊ ဉာဏ္ႀကီးရွင္ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အုပ္စုဂိုဏ္းဂဏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ ေဖာ္ ျပထားသည့္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား.. စသည္ျဖင့္ ေရးသားၾကၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဂုဏ္သိကၡာသတင္း ေက်ာ္ေစာေနရ မႈ ခ်က္ေကာင္းကို ထိုးႏွက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျဖစ္လာသမွ်အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားက သူတို႔၏ ေ၀ဖန္ ခ်က္မ်ားကို ေဘးေရာက္သြားခဲ့ေစသည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ သူတို႔၏ အခ်က္အလက္မ်ားကလည္း ေသြလြဲခဲ့ရသည္ခ်ည္း ျဖစ္ပါသည္။

ပထမအခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားက ဆန္းစစ္ေ၀ဖန္မႈ လံုးလံုးမရွိဘဲ က်င့္သံုးေနၾကေသာ အျပဳသေဘာေဆာင္ သည့္ ပူးေပါင္းဆက္ဆံေရးမွာ ဆယ္စုႏွစ္ ၂ ခုတိုင္ ရွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အနည္ဆံုး တခုေသာ္မွ် မျဖစ္ေစသည့္အျပင္ စစ္အစိုးရအေနႏွင့္ ေျပာင္းလဲလိုက္ေလ်ာလာေစမည့္ အသြင္ မျမင္ခဲ့ၾကရပါ။ အကယ္၍ ပညာရွင္ တဦးတေလက မိမိႂကြင္းက်န္ေနႏိုင္သည့္ သက္ေသသာဓကတခုခုကို ေပးႏိုင္ပါမည္လား။ အမွန္ပင္ ၀မ္းသာမိ မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဒုတိယအခ်က္မွာ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ အကူအညီမ်ား(သဘာ၀အရ ေကာင္းမြန္သည့္အလုပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း)သည္ လည္း စစ္အစိုးရအတြက္ မက္လံုးသဖြယ္ မျဖစ္ေစခဲ့ပါ။ ႀကိဳတင္သိရွိထားမႈ မရွိဘဲ၊ သတင္းမရရွိၾကဘဲ နာဂစ္ ဆိုင္ကလုန္း မုန္တိုင္းေၾကာင့္ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသတခုလံုး ေျမပံုမွ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေတာ့မတတ္ ျဖစ္ခဲ့ရေသာ္လည္း ကမၻာက အား တက္သေရာေပးကမ္းလာၾကမည့္ အကူအညီမ်ားအား စစ္အစိုးရက ျငင္းပယ္ကာ မုန္တိုင္းသင့္ဒုကၡသည္မ်ားကို တပူေပၚ ႏွစ္ပူဆင့္ ပို၍ ဒုကၡသင့္ေစခဲ့ပါသည္။

တတိယအခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူမ်ားက အေျခခံက်က် ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လိုေနၾကပါသည္။ ေ၀ဖန္ သူအမ်ားစုကဆိုေနၾကသည္မွာ ျမန္မာျပည္သူအမ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို စိတ္မ၀င္ စားၾကေတာ့ဘဲ သူတို႔ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် စားေရးေသာက္ေရး အေျပာင္းအလဲကိုသာ ရွာေဖြေနၾကသည္ဟု ဆိုပါသည္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ သံဃာ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာက အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ ရဲ၀ံ့စြာခ်ီတက္ လမ္းေလွ်ာက္ခဲ့ၾကၿပီး ျပည္သူအမ်ားက ၀န္းရံအားေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ေသခ်ာသည္မွာ ျပည္သူမ်ားက လံုး၀ဥႆံုေျပာင္းလဲမႈမ်ဳိးကိုသာ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း တဘက္အျမင္မွေန၍ ေ၀ဖန္ေနၾကသူမ်ားကိုလည္း မွ်မွ်တတသေဘာ တုံ႔ျပန္လိုပါသည္။ သူတို႔ ကလည္း ကိုယ္စြမ္းဉာဏ္စြမ္းမ်ားသံုး၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ဖိအားေပးေရး၊ သံတမာန္ေရး နည္း လမ္းမ်ားျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ကိုဖီအာနန္ ကုလသမဂၢအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ တာ၀န္ ယူေနစဥ္ကာလအတြင္း သူ႔ထံမွ "အလြန္အမင္း စိုးရိမ္ မကင္း ျဖစ္ရပါသည္" ဟူေသာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ မည္မွ် ေတြ႔ခဲ့ရၿပီဆိုသည္ကို အေသအခ်ာ မေျပာႏိုင္ေတာ့ပါ။ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းသည္လည္း စကၠဴေခၽြတာလိုလ်င္ျဖင့္ ယခင္ေၾကညာခ်က္မ်ားေအာက္ လက္မွတ္ထိုးသည့္ေနရာတြင္ ကိုဖီအာနန္၏ အမည္ကိုဖ်က္၍ ဆက္ခံသူ သူ႔အမည္ကို ေရးသားရံုသာ ရွိပါေတာ့သည္။ ထိုမွ်မက စစ္အစိုးရ၏ လုပ္ရပ္ မ်ားအေပၚ ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ၾကသူ၊ ေဒါသျဖစ္ရသူ၊ ေ၀ဖန္ၾကသူ အစိုးရအမ်ားအျပားလည္း ရွိေနပါေသးသည္။ ရုပ္ျပ သေဘာေဆာင္သည့္ ပိတ္ဆို႔ဒဏ္ခတ္မႈျဖင့္ တုံ႔ျပန္ခဲ့သူ အစုိးရမ်ားလည္း ရွိေနပါေသးသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားကို အိမ္နီးခ်င္းေကာင္းဟုပင္ ဆို၍ မရႏိုင္ၾကေတာ့ပါ။ သူတို႔က ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ်၊ ႏွစ္ လ ၾကာရွည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းသံမ်ား နားမခံသာေအာင္ ၾကားေနၾကရ ေသာ္လည္း သူတို႔အေရးမဟုတ္ဟု ဆိုေနၾကပါသည္။ သူတို႔၏ မူ၀ါဒမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ မူမဲ့က်င့္သံုးေနပံုမ်ားမွာ ပို၍ပင္ အႏၱရာယ္ႀကီးေနေစပါသည္။

ဤကိစၥမ်ားတေလ်ာက္လံုး၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မွ်မွ်တတႏွင့္ တည္ၾကည္ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ရပ္တည္ခဲ့သည္ဟု ျမင္ပါသည္။ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မရွိဘဲ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမည္ဟု ကမ္းလွမ္းထားၿပီးလည္း ျဖစ္သည္။ တိုးတက္မႈရ လာသည္ႏွင့္အမွ် ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္က ျပန္ေပးရမည္ဆိုသည့္ အေပးအယူကိုလည္း နားလည္ထားသူ ျဖစ္ပါ သည္။ သူက ႏိုင္ငံေရး ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ လူထုကို လက္နက္သဖြယ္ ခ်သံုးမည့္သူ မဟုတ္ပါ။ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရးဟူသည္မွာ လက္ေတြ႔က်မႈ၊ ပြင့္လင္းေသာစိတ္ စသည့္ မူမ်ားမွေန၍ အေျခခံ၍လာရမည္ဆိုသည္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သေဘာေပါက္ ထားပါသည္။ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက တခုခု တုံ႔ျပန္လာႏိုး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ သင္၏ အားေကာင္းခ်က္မ်ားကို လက္လႊတ္ေပး အပ္လိုက္ရန္ မလိုအပ္ပါ။

အမွန္တကယ္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ရန္အတြက္ဆိုလွ်င္ ဖိအားလိုအပ္ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ လက္ေအာက္တြင္ ရွိေန ၾကသူမ်ားအေနႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ လက္တြဲအလုပ္လုပ္ပါက သူတို႔အတြက္ အက်ဳိးပို၍ ရွိေစမည္၊ မဟုတ္ပါက ဆံုးရႈံးရန္အေၾကာင္းခ်ည္းသာ ရွိေနသည္ဟု နားလည္သေဘာေပါက္လာေစသည့္တိုင္ ဖိအားမ်ား လိုအပ္ေန ပါေသးသည္။ ၎ဖိအားမ်ားသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ လာရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အကယ္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊကို ႏိုင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္မႈခံုရံုး တင္ရေတာ့မည့္အေရး၌ တရုတ္ႏိုင္ငံက ဗီတိုအာဏာျဖင့္ ကာကြယ္မေပးႏိုင္ေၾကာင္း သိေစရန္ လိုအပ္ပါ သည္။

အာဆီယံ အဖြဲ႔ကလည္း မၾကာေသးမီကမွ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားျဖင့္ တုံ႔ျပန္လာ ရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ စစ္အစိုးရအေပၚ ၾသဇာအမ်ားဆံုးသက္ေရာက္ႏိုင္ၾကသည့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားထံမွလည္း သံတမန္ ေရးအရ ဖိအားမ်ား အျပင္းထန္ဆံုးသက္ေရာက္ေစရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ေနရံုမွ်ျဖင့္ မည္သည့္အခါမွ် အလုပ္မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ႏိုင္ငံတကာ မိသားစုအေနျဖင့္ တိက်ေသာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အကယ္၍ စစ္အစိုးရက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ဆက္လက္ပ်က္ကြက္ပါက အမွန္တကယ္ရင္ဆိုင္ရမည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားကို ေသခ်ာခ်မွတ္ေဆာင္ ရြက္သင့္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ သိသိသာသာ ခ်ီးေျမႇာက္ဂုဏ္ျပဳလိုပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သူ႔အေပၚ မိမိ၏ အျမင္ႏွင့္ ေရာေထြး၍ နားမလည္ပစ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူျပဳခဲ့သည့္ အမွားမ်ားရွိသည္ဆိုလွ်င္ ၎ တို႔အတြက္ ပထမဦးဆံုး ၀န္ခံေျပာဆိုရမည့္သူဟု က်ေနာ္က ျမင္ပါသည္။ လံုး၀ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲပစ္မည့္သူလည္း ျဖစ္ သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တြင္ ဤကဲ့သို႔ေသာ ရိုးသားမႈ ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ စစ္တပ္ကို မည္သည့္အခန္းက႑တြင္ ထားရွိ မည္ နည္း၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေရး တရားမွ်တေအာင္ မည္သို႔ေျဖရွင္းေပးမည္နည္းဟူေသာ ေမးခြန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဤ ကိစၥမ်ားအေပၚ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မွန္မွန္ကန္ကန္ပင္ ျမင္ထားပါသည္။

ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား နိဂံုးခ်ဳပ္ခဲ့ေလၿပီ၊ သို႔မဟုတ္လွ်င္လည္း အလွ်င္အျမန္ရလဒ္ေကာင္းထြက္လာဖြယ္ မရွိဟု ယံုၾကည္ ေနၾကသူမ်ားအတြက္လည္း သူတို႔၏ သမိုင္းစာအုပ္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ၊ စိစိစစ္စစ္ ျပန္လည္ဖတ္ရႈရန္ တိုက္တြန္းလိုပါ သည္။

အာဖရိက အမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ (ေအအန္စီ)ကို ၁၉၁၂ ခု စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ သူတို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္ ဒီမိုကေရစီ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံေတာ္ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္အထိ ဆယ္စုႏွစ္ ၈ ခုေက်ာ္ ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကရပါသည္။ အေရွ႕ဥေရာပရွိ ဒီမိုကရက္မ်ားအေနႏွင့္ ေအာင္ပြဲခံရန္ ရာစုႏွစ္တ၀က္မွ် ရုန္းကန္လႈပ္ရွားခဲ့ၾကရပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဤမွ် ၾကာရွည္ေစာင့္ရမည္ဟု မဆိုလိုပါ။ လွပလြန္းသည့္ ႏိုင္ငံတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ားေတြ႔ျမင္ရေစရန္ မိမိတို႔ ဆႏၵေစာေနၾကပါသည္။ သည္းညည္းမခံႏိုင္ ျဖစ္ေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ အမွန္တကယ္ အေျပာင္းအလဲဆိုသည္မွာ မည္သို႔မည္ပံု ဟူသည္ကိုလည္း က်ေနာ္တို႔က အာရံုမျပတ္ေစသင့္ပါ။ ဤအခ်က္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အျမဲ မ်က္ခ်ည္မျပတ္ရွိ ေနသည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္းတခုတြင္ ေျပာခဲ့ဖူးပါသည္။ သူ႔အေပၚ မွီခိုအားထားေနၾကသူမ်ား စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းသြားရမည္ကိုသာ စိုးရိမ္သည္ဟု ဆိုခဲ့ပါသည္။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ သူသာ အနစ္နာခံလိုက္မည္ဟု ဆိုပါ သည္။ ဤအခ်က္ကပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ စိတ္ေနသေဘာထားကို ေဖာ္ျပေနၿပီး ဤအတိုင္း အနစ္နာခံ ေဆာင္ ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုမွ်မက ဤအခ်က္က ႏိုင္ငံတကာမိသားစုအတြက္လည္း တစံုတရာေျပာဆိုေနျခင္း ျဖစ္ပါေတာ့ သည္။

John Jackson ေရးသားသည့္ Balance and Grace ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆိုေဖာ္ျပပါသည္။

John Jackson သည္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားေနသည့္ Burma Campaign UK အဖြဲ႔၏ ဒါရိုက္တာ ေဟာင္းတဦး ျဖစ္ပါသည္။
http://www.irrawaddy.org

0 Comments:

blogger templates | Make Money Online