Friday, July 24, 2009

သမၼာအာဇီ၀

ဓမၼဒါနၿပဳသည္ - ဟိန္း
က်ေနာ္သမၼာအာဇီ၀ အလုပ္အေၾကာင္းေလး နဲနဲေရးၿပခ်င္ပါတယ္ သမၼာအာဇီ၀ဆုိၿပီး ေစတသိက္ ၃ မ်ဳိး ခြဲၿခားေဖာ္ၿပထားရာ၌ သမၼာအာဇီ၀ဆုိသည္မွာ အသက္ေမြးမႈကုိငဲ႔၍ ၀စီကံေလးပါးကုိ လြန္က်ဴးမႈမွ ေရွာင္ၾကဥ္ၿခင္း ၊ ကာယကံသုံးပါးကုိ လြန္က်ဴးမႈမွ ေရွာင္ၾကဥ္ၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္ ။ ဥပမာအားၿဖင္႔ ထင္ရွားေအာင္ ေဖာ္ၿပရေသာ္ ပါဏာတိပါတဆုိင္ရာ၌ ရုိးရုိးသာမန္ ေတာပစ္၀ါသနာပါ၍ ေတာလည္ထြက္ သားေကာင္မ်ားကုိ အေပ်ာ္သေဘာပစ္သတ္ၿခင္းသည္ ရုိးရုိးပါဏာတိပါတကံပင္ ၿဖစ္ပါသည္ ။ မုဆုိးအလုပ္ၿဖင္႔ သားေကာင္မ်ားကုိရွာေဖြ ပစ္သတ္၍ အသားကုိ ေရာင္းၿပိး အသက္ေမြးၿခင္းသည္ မိစၧာဇီ၀ ၿဖစ္သည္ ။

ဤကဲ႔သုိ႔ သားသတ္မုဆုိးအၿဖစ္ စြန္႔ပစ္ၿပီး အၿခားအသက္ေမြးမႈမ်ားကုိ ၿပဳလွ်င္ သမၼာအာဇီ၀ၿဖစ္ပါသည္ ။ ဤဥပမာအတုိင္း ခုိး၀ွက္၍ အသက္ေမြးမႈ ၊ လိမ္လည္လွည္႔ၿဖား၍ အသက္ေမြးမႈတုိ႔သည္လည္း တူတူပင္ၿဖစ္ပါသည္ ။ ထုိကဲ႔သုိ႔ ဒုစရုိက္မႈတုိ႔မွ ကင္းရွင္းေသာ လုပ္ကိုင္ရွာေဖြ အသက္ေမြးမႈတုိ႔ကုိ သမၼာအာဇီ၀ ဟု ေခၚရသၿဖင္႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ သူေတာ္စင္တုိင္းသမၼာအာဇီ၀ၿဖင္႔အသက္ေမြးေနထုိင္ရန္ၾကိဳးစားသင္႔လွေၾကာင္းတုိက္တြန္းလိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ….

ဘာသာေရးၿပႆနာမ်ားစာအုပ္မွ ကုိးကားေဖာ္ၿပပါသည္ ။


ပါရမီ
ဓမၼဒါနၿပဳသည္ - ဟိန္း

ယေန႔ေခတ္တြင္ လူအမ်ားစုက ကေလးမ်ား အကတက္လြယ္သည္ ၊ အဆုိတက္လြယ္သည္ ၊ အတီးတက္လြယ္သည္ စသၿဖင္႔ ပါရမီရွိ၍ ၿဖစ္သည္ဟု ထင္ေနၾကပါသည္ ။ ပါရမီရွင္ ကေလး စသၿဖင္႔လည္း ေခၚေန ေၿပာေနၾကပါတယ္ ။ တကယ္ေတာ႔ ပါရမီဆုိတာကုိ ဒါနာဒီနံ ဂုဏာနံ ပါလေကာ ပူရေကာစ မဟာ မဟာေဗာဓိ သေတၱာ ၊ ပရမႆ ကမၼံ၀ါ ပါရမီ ၊ ဒါနာဒိကိရိယာ စသည္ၿဖင္႔ ဆုိပါသည္ ။ ဘုရားၿဖစ္ရာ သဗၺညဳတဥာဏ္၏ အေၾကာင္း ၿမင္႔ၿမတ္ေသာ ဒါနစသည္ကုိသာ ပါရမီဟု ဆုိသည္ ။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္တုိ႔သည္ပင္ ရုိးရုိးပညာသင္ၿခင္း ၊ တက္ၿခင္း ၊ တုိ္င္းၿပည္အုပ္ခ်ဳပ္ၿခင္း ၊ စစ္တုိက္ၿခင္း ၊ ကၿခင္း ၊ သီဆုိၿခင္း အရာရာ တက္ေၿမာက္ေအာင္ အားထုတ္ၿခင္းတုိ႔ကုိ ပါရမီဟု မဆုိရပါ ။ လူ႔ဘ၀ အားေလ်ာ္စြာ မိဘလုပ္ေကြ်းၿခင္း ၊ သားမယားတုိ႔အတြက္ စီးပြားရွာၿခင္း ၊ ေပးကမ္းၿခင္း ၊ စ်ာန္တရားတုိ႔ကုိ အားထုတ္၍ စ်ာန္ရၿခင္း ၊ တန္ခုိးဖန္ဆင္း ၿခင္းတုိ႔ုကုိလည္း ပါရမီဟု မေခၚရပါ ။ ပါရမီဆုိသည္မွာ ေဗာဓိဥာဏ္ရရန္ ၊ မဂ္ဖုိလ္ရရန္ ရည္သန္၍ ဒါန ၊ သီလ စသည္တုိ႔ကုိ ၿပဳလုပ္ၿခင္းကုိသာ ေခၚပါသည္ ။ ရုိးရုိးေလာကီကိစၥမ်ားကုိ ပါရမီ ဟုမေခၚပါ ။ ဥာဏ္ေကာင္းၿခင္း ၊ သင္ၾကား၍တက္လြယ္ၿခင္း တုိ႔မွာ အထုံ၀ါသနာ ႏွင္႔ ဣေၿႏတရားတုိ႔ ၿပည္႔စုံၿခင္းေၾကာင္႔သာ ၿဖစ္သည္ဟု ဆုိသင္႔ပါသည္ ။


သရဏဂုံ ညွဳိးႏြမ္းမႈ
ဓမၼဒါနၿပဳသည္ - ဟိန္း

ဗုဒၶဘာသာ အမ်ားစု ထင္ေနတဲ႔ ဘာသာၿခားကုိ ရွိခုိးလွ်င္ သရဏဂုံ ပ်က္တယ္ တိတိၳကုိ မရွိခုိးရဘူး စသၿဖင္႔ ထင္ေနတဲ႔ အမွားေလးကုိ သိေစခ်င္လုိ႔ ေရးသားေဖာ္ၿပၿခင္းပါ ။တကယ္ေတာ႔ ဘာသာၿခားၿဖစ္ၿဖစ္ ၊ တိတၳိၿဖစ္ၿဖစ္ မိမိအေပၚမွာ ေက်းဇူး ရွိဖူးရင္ ရွိခုိးထုိက္ ပါတယ္ ။ သရဏဂုံယူၿပီး ၊ ရၿပီး ၊ တည္ၿပီးေသာ အမ်ဳိးေကာင္းသား ၊ အမ်ဳိးေကာင္းသမီး ၊ ဥပါသကာ ၊ ဥပါသိကာမ တုိ႔သည္ ေက်းဇူးရွင္ ၿဖစ္ဖူးေသာ ဘာသာၿခားတုိ႔အား ရွိခုိုး (ဂါရ၀ၿပဳ)ေသာ္လည္း သရဏဂုံ ညွုိဳးႏြမ္းမႈ ၊ ပ်က္ယြင္းမႈ မရွိေၾကာင္းကုိ သီလကၡႏၶ၀ဂၢ ၊ ဒီဃနိကာယ္ ၊ သာမည ဖလသုတ္ ၊ အဌကထာ စာမ်က္ႏွာ ၂၀၇ တြင္ ပါရွိသည္ ။ ဤတြင္ ဧ၀ံ ဂတိတသရဏႆ စဥ သကႆ၀ါ ဥပါသိကာယ၀ါ အညတိတိၳေယသု ၊ပဗၺဇိတမိၸဥာတိ ဥာတေကာေမ အယႏိ ၱ၀ႏၵေတာ ။ ေသာဟိ ရဌပူဇိ တတၱာ အ၀ႏီၵယမာေနာ အနတၱမိၸ ကေရယ်ာတိ ။ တထာ ယံကိဥၥိ သိပၸံ သိကၡာပကံ တိတိၳ ယမိၸ အာစရိ ေယာ ေမအယႏိ ၱ ၀ႏၵေတာပိ နဘိဇၨတိ ဟူ၍ ေဖာ္ၿပထားသည္ ။
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ၿမန္မာၿပန္ရလွ်င္ သရဏဂုံ ယူၿပီးေသာ ဥပါသကာ ၊ ဥပါသိကာမတုိ႔သည္ တိတိၳတုိ႔ထံ၌ ရဟန္းၿပဳၿပိးေသာ ေဆြမ်ဳိးကုိ ေဆြမ်ဳိး အမွတ္ၿဖင္႔ ရွိခုိး(ဂါရ၀) ၿပဳေသာ္လည္း သရဏဂုံ မပ်က္ပါ ။ တိတိၳ ရဟန္းမဟုတ္ေသာ လူကုိ ရွိခုိးလွ်င္ ပုိ၍ မပ်က္ပါ ။ မင္းကုိေၾကာက္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ရွိမခုိးလွ်င္ အက်ဳိးမဲ႔ၿပဳမည္ကုိ ေၾကာက္၍ေသာ္ လည္းေကာင္း ရွိခိုးေသာ္လည္း သရဏဂုံ မပ်က္ပါ ။ အတက္သင္ေပးေသာ ေက်းဇူးရွိေသာ တိတၳိအယူမွားရွိသူတုိ႔ကုိ ဆရာဟူေသာ အမွတ္ ၊ ေက်းဇူးရွင္ဟူေသာ အမွတ္ၿဖင္႔ ရွိခုိး (ဂါရ၀) ၿပဳေသာ္လည္း သရဏဂုံ မပ်က္ေၾကာင္းကုိ ေရးသားတင္ၿပလုိက္ပါတယ္ ။

ၿမတ္မဂၤလာ ဘာသာေရး အေမးအေၿဖမ်ား စာအုပ္မွ ကူးယူေဖာ္ၿပၿခင္းၿဖစ္သည္။


စိတ္
ဓမၼဒါနၿပဳသည္ - ဟိန္း

က်ေနာ္ စိတ္အေၾကာင္းေလးကို အနည္းငယ္တင္ၿပခ်င္ပါတယ္ ။ သက္ရွိသက္မဲ႔ေလာကၾကီးတစ္ခုလုံးကုိ စိတ္ကဦးေဆာင္ပါသည္ ။ စိတ္ေၾကာင္႔ပင္ ကမၻာေလာကၾကီး ၿဖစ္ရပ်က္ရသည္ ။ သတၱ၀ါတုိ႔ သႏၱာန္၌ ေလာဘ ၊ ေဒါသ ၊ ေမာဟ ၊ အကုသိုလ္ တရားတုိ႔ မ်ားလာေသာ ေၾကာင္႔ ကမၻာၾကီး ပ်က္စီးရသည္ ။ သတၱ၀ါတုိ႔သႏၱာန္္၌ ကမၻာေလာကၾကီး အသစ္ၿပန္ၿဖစ္ေစလုိေသာ စိတ္ေၾကာင္႔ပင္ ကမၻာသစ္ၾကီး ၿပန္ၿဖစ္လာရ၏ ။

မိမိ၏ စိတ္က ငရဲ ၊ တိရစ ၦာန္ ၊ ၿပိတၱာ ဘုံတုိ႔ကုိ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ စိတ္ေၾကာင္႔ပင္ငရဲ ၊ တိရစ ၦာန္ ၊ ၿပိတၱာ ၿဖစ္ရ၏ ။ လူ ၊ နတ္ ၊ ၿဗဟၼာ အၿဖစ္ကုိ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာစိတ္ေၾကာင္႔ပင္ လူ ၊ နတ္ ၊ ၿဗဟၼာ အမ်ဳိးမ်ဳိး တုိ႔ၿဖစ္ရ၏ ။

ဤစကားရပ္ ၌ ေစာဒကတက္ဖြယ္ ရွိၿပန္သည္မွာ ငရဲ ၊ တိရစ ၦာန္ ၊ ၿပိတၱာ ၿဖစ္ခ်င္ေသာ စိတ္ကား လူတုိင္းတြင္မရွိေသာ္လည္း အဘယ္ေၾကာင္႔ ငရဲ ၊ တိရစ ၦာန္ ၊ ၿပိတၱာၿဖစ္ရပါသနည္း ဆုိေသာ္ ငရဲ ၊ တိရစ ၦာန္ ၊ ၿပိတၱာကုိ ၿဖစ္ေစတက္ေသာ အကုသုိလ္ကံ တုိ႔ကုိ ၿပဳခ်င္စိတ္ ရွိေသာေၾကာင္႔ပင္ အပယ္ဘုံသို႔ ေရာက္ေစတက္ေသာ အကုသိုလ္ကံတုိ႔ကုိ ၿပဳၿဖစ္ၾက၏ ။ ထုိသုိ႔ ၿပဳၿဖစ္ၿခင္းသည္ပင္ ငရဲ ၊ တိရစ ၦာန္ ၊ ၿပိတၱာဘုံတုိ႔ကုိ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ စိတ္ဆႏၵေၾကာင္႔ ၿဖစ္ပါသည္ ။ ငရဲ ၊ တိရစ ၦာန္ ၊ ၿပိတၱာဘုံတုိ႔ကုိ မၾကိဳက္မႏွစ္သက္ေသာ သူသည္ ငရဲ စေသာ အပယ္ ဘုံသုိ႔ ေရာက္ေစတက္ေသာ အကုသုိလ္ကံတုိ႔ကုိ ၿပဳခ်င္စိတ္ရွိမည္ မဟုတ္ပါ ။

ေလာကၾကီးတြင္ စိတ္အမ်ဳိးမ်ဳိး ဆန္းၾကယ္၍ လုိခ်င္မႈ တဏွာ အမ်ဳိးမ်ဳိး ဆန္းၾကယ္၍ လုိခ်င္မႈ တဏွာအမ်ဳိးမ်ဳိး ဆန္းၾကယ္လာ၏ ။ လုိခ်င္မႈ တဏွာအမ်ဳိးမ်ဳိး ဆန္းၾကယ္၍ ကုသုိလ္ အကုသိုလ္ ကံ အမ်ဳိးမ်ဳိးဆန္းၾကယ္လာ၏ ။ ထုိကံ အမ်ဳိးမ်ဳိးဆန္းၾကယ္၍ လူနတ္ၿဗဟၼာ ၊ ငရဲ ၊ တိရစ ၦာန္ ၿပိတၱာ သတၱ၀ါ အမ်ဳိးမ်ဳိး သက္ရွိသက္မဲ႔ ေလာကၾကီး အမ်ဳိးမ်ဳိး အဆန္းတၾကယ္ ၿဖစ္လာရ၏ ။ တစ္ေလာကလုံး ဆန္းၾကယ္သမွ် စိတ္က ၿပဳလုပ္ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္ ။

ထုိေၾကာင္႔ ဘုရားရွင္က စိတၱံ ဒႏၱံ သုခါ ၀ဟံ = စိတ္ကုိေကာင္းေကာင္း ထိန္းသိမ္း၍ (ဆုံးမ၍) အသုံးခ်သြားႏူိင္လွ်င္ ခ်မ္းသာမွာ မလြဲဧကန္ ၿဖစ္ပါ၏ ဟု ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ႔သည္ ။ စိတ္ကုိထိန္းသိမ္းရန္ နည္းမ်ားမွာ သီလအက်င္႔ အမ်ဳိးမ်ဳိး ၊ ေမတၱာ ဘာ၀နာ စေသာ သမထဘာ၀နာ အမ်ဳိးမ်ဳိး ၊ ၀ိပႆနာ ဘာ၀နာ အမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႕႔ကုိ ပြားမ်ားက်င္႔ၾကံေသာ အားၿဖင္႔ ထိန္းသိမ္းရမည္ၿဖစ္ပါသည္ ။

မိမိစိတ္ကုိေကာင္းေကာင္းထိန္းသိမ္းႏူိင္ေသာသူေတာ္ေကာင္းမ်ားၿဖစ္ၾကပါေစဗ်ာ

http://soethuhein.iblogger.org/

0 Comments:

blogger templates | Make Money Online