Thursday, July 16, 2009

အေျခခံဥပေဒေပၚ ဦးေစာ ရဲ ့ ေပါ့ပ်က္ပ်က္ အျမင္'' ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲဖို ့ကိစၥဟာ လြယ္ပါတယ္။ က်ဳပ္ကိုလက္ႏွိပ္စက္စာေရး တေယာက္သာေပးပါ၊ ခင္ဗ်ားတို ့ဘယ္လို ပံုစံဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုမ်ိဳးလိုျခင္ၾကသလဲ၊ ခင္ဗ်ားတို ့လိုျခင္တဲ့ ဖြဲ ့စည္း႔ံု အေျခခံဥပေဒမ်ိဳးကို က်ဳပ္နာရီပိုင္းအတြင္းေရးဆြဲေပးမယ္။ ''
( ဂဠဳံဦးေစာ - ပင္လံု အစည္းေ၀း။၁၉၄၆)
http://komoethee.blogspot.com/

0 Comments:

blogger templates | Make Money Online